Mielipide: Nuuskan käytöstä aiheutuvia haittoja ei pidä vähätellä

18.11.2014
Maailmalta

Suomalaisten tupakointi on vähentynyt paljon viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Lisääntynyt tieto haitoista, lainsäädännön kehittyminen ja asenteiden muutos ovat vaikuttaneet sekä aikuisiin että nuoriin. Nuuskan käytön lisääntyminen uhkaa tätä myönteistä kehitystä.

Aamulehdessä 9.11. ilmestyneessä jutussa nuuskan terveyshaittoja vähäteltiin ja nuuska esiteltiin savuketta vaarattomampana tuotteena, valkotakin auktoriteettiin nojaten. Vaikka nuuskasta puuttuvat tupakansavun haitat, kyse ei ole missään nimessä haitattomasta tuotteesta. Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja kuten jutussakin käy ilmi, aiheuttaa siten erityisen voimakasta riippuvuutta. Toisin kuin usein luullaan, nuuskaaminen ei ole korvannut tupakointia, vaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan erityisesti poikien keskuudessa tupakan ja nuuskan yhteiskäyttö on yleistä ja yleistyy jatkuvasti.

Suomessa pääsääntöisesti käytettävä kostea nuuska sisältää ainakin 2500 kemiallista yhdistettä. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n mukaan nuuskasta on löydetty ainakin 28 syöpää aiheuttavaa ainetta. Nuuska aiheuttaa erityisen suuria terveyshaittoja suun terveydelle, näistä esimerkkinä limakalvo- ja hammasvauriot. Toisin kuin Aamulehden jutussa nostettiin esiin, nuuskaa käyttävillä riski sairastua suun ja nielun alueen syöpiin kasvaa. Ruotsalaistyyppinen nuuska kasvattaa myös sydäninfarktin ja kuolemaan johtavan aivoverenkiertohäiriön, erityisesti aivoinfarktin riskiä. Raskaudenaikainen nuuskan käyttö lisää myös raskausmyrkytyksen ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä huomattavasti.

Nuuskaaminen on nimenomaan pohjoismainen ongelma. Haitallisuutensa ja vähäisen käytön vuoksi tuotteen myynti on kielletty EU-alueella. Ruotsi on tästä poikkeus ja sai EU:hun liittyessään poikkeusluvan, joka takaa Ruotsille luvan omassa maassaan myydä ja valmistaa nuuskatuotteita. Lupaan kuuluu velvollisuus valvoa, että tuotetta ei myydä muihin EU-maihin. Suomen tupakkalaki kieltää nuuskan välittämisen ja myymisen Suomessa. Lain mukaan alle 18-vuotias ei saa myöskään tuoda tupakkatuotteita maahan eikä pitää tuotteita hallussaan. Käytännössä nuuskan laiton kauppa käy villinä. Ratkaisu ei suinkaan ole terveydelle haitallisen tuotteen myynnin vapauttaminen, vaan tiukempi valvonta ja nuuskan välittämiseen puuttuminen.

Erityisesti nuorten näkökulmasta nuuskan suosion kasvuun on suhtauduttava vakavasti. Kouluterveyskyselyn mukaan Pohjanmaalla asuvista peruskoululaisista pojista nuuskaa käyttää silloin tällöin 19 % ja päivittäin 7 %. Ammattiin opiskelevien keskuudessa suosio on vielä suurempi: päivittäin nuuskaavia on peräti 16 %, silloin tällöin nuuskaa käyttää 21 %.

Annammeko nuuskateollisuuden houkutella yhä uudet sukupolvet nikotiinikoukkuun? Meillä kaikilla on vastuu puuttua nuuskan laittomaan maahantuontiin ja harmaaseen kauppaan, sillä se ruokkii Suomessa nimenomaan nuorten nuuskaamista. Terveysjärjestöjen sekä julkisten terveyspalvelujen vastuulla on tiedottaa nuuskaan liittyvistä terveyshaitoista. Suomalaisten terveyden suojelemiseksi on lopetettava nuuskan terveyshaittojen vähättely.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Kalevassa 13.11. ja Aamulehdessä 17.11. vastineeksi Aamulehdessä 9.11. olleeseen juttuun "Video: Nuuska tekee monesta rikollisen - opettaja tekee sitä itse keittiössä"

Mervi Hara, toiminnanjohtaja
Suomen ASH ry

Maija Kolstela, terveysasiantuntija
Hengitysliitto ry

Minttu Tavia, asiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Virve Laivisto, kehittämispäällikkö
Suomen Syöpäyhdistys