Kielet

Miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa hengitysterveyteen? – katso Sitä on nyt ilmassa -verkkoluentosarja Hengitysliiton Youtubessa

31.07.2020
Meiltä
kaupunki
Ilmaston lämpenemisen haitalliset vaikutukset hengitysterveyteen tuntuvat erityisesti ikääntyneillä ihmisillä ja pitkäaikaissairailla. Hengitysliiton keväällä järjestetty viisiosainen verkkoluentosarja tarjoaa ratkaisuja sekä yksittäisille kansalaisille että päättäjille.

Sitä on nyt ilmassa -ohjelmaan perustuvassa luentosarjassa käsitellään katupölyä ja pienhiukkasia, luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä, rakennetun ympäristön riskejä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia hengitysterveyteen.

Katso Sitä on nyt ilmassa -luentosarja Hengitysliiton Youtubessa

Sitä on nyt ilmassa -ohjelma

Sitä on nyt ilmassa – Hengitysliiton ohjelma sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseen sekä niiden vähentämiseen (2019–2022) tarjoaa lisää ratkaisuja, joita jokainen voi tehdä omassa elämässään sää- ja ilmastoriskien ehkäisemiseksi. Lisäksi ohjelmassa on ehdotuksia päättäjille. Kun toimimme ajoissa, meillä on aikaa sopeutua muutokseen ja suojella tulevia sukupolvia.

Tutustu Sitä on nyt ilmassa -ohjelmaan täällä