Miten käy kuntoutuksen sote-uudistuksessa?

20.04.2018
Maailmalta
Miestä kuntoutetaan
Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

Mietinnössä korostettiin sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa. 

KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti pohdittuja asiantuntijanäkemyksiä ja linjauksia kunnioitetaan. Esitysten romuttumisesta voi seurata se, että kuntoutujien asema heikkenee entisestään ja väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat nykyisestä. Tämä olisi vastoin komiteatyön linjauksia ja esityksiä. 

Kuntoutusverkosto on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 87 kuntoutuksen toimijaa, järjestöä ja viranomaistahoa. Hengitysliiton on Kuntoutusverkoston jäsen.