Kielet

Miten puhua sisäilmasta oireilusta koululaisen kanssa? Lataa juuri valmistunut tukimateriaali!

8.05.2019
Meiltä
Mistä sisäilmasta oireilussa on kyse
Mistä sisäilmasta oireilussa on kyse? -tukilehtinen on tarkoitettu yläkouluikäisten kanssa käytävään keskusteluun. Se sisältää viisi kysymys-vastaus-paria, joiden avulla asiaa voi pohtia yhdessä esimerkiksi vanhemman tai opettajan kanssa. Lataa tukilehtinen Hengitysliiton sivuilta.

Koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat ympäri Suomen. Myös lapset pohtivat ja puhuvat keskenään, mistä sisäilmaongelmissa oikein on kyse. Miksi joku toinen oireilee ja toinen taas ei? Miten sisäilmasta oireilevaa kaveria voi auttaa? Monet lasten kysymyksistä ovat sellaisia, joihin me aikuisetkin vasta etsimme vastauksia. Paljon tiedetään jo, mutta paljon on myös asioita, jotka vaativat lisää tutkimusta.

Nyt julkaistu Mistä sisäilmasta oireilussa on kyse? -tukilehtinen on tarkoitettu yläkouluikäisten kanssa käytävään keskusteluun. Keskustelua ohjaa esimerkiksi lapsen vanhempi tai opettaja. Tukilehtinen sisältää viisi kysymys-vastaus-paria, joiden avulla asiaa voi pohtia yhdessä. 

Keskustelun tukimateriaali laadittu Hengitysliiton, Homepakolaisten ja Suomen Vanhempainliiton yhteisessä Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa. Tukimateriaali on ollut sisäilmasta oireilevien lasten perheiden pitkäaikainen toive. Sen sisältöä ovat ideoineet, lukeneet ja kommentoineet sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmat ja nuoret itse. Asiantuntijoina materiaalin suunnittelussa toimivat lisäksi lastenlääkäri Tiina Tuomela ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija. 

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on koota yhteen keinoja, joilla tuetaan sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja hyvinvointia. Veikkauksen tuella toimivaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja Homepakolaiset ry. Yhteistyöstä kiinnostuneet kunnat voivat hakea mukaan hankkeeseen 30.9.2019 mennessä. Lisätietoja ja yhteystietomme: www.hengitysliitto.fi/ratkaistaanyhdessa