Kielet

Ohjeet muovimaton asentamiseen betonilattian päälle julkaistu

20.03.2019
Maailmalta
Betonilattian siivous
Rakennusteollisuus RT:n uusi ohje neuvoo käyttämään liimattavan muovimaton alustana vähintään viiden millin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta. Hengitysliiton sisäilma-asiantuntijat ovat tyytyväisiä siihen, että muovimaton asentamiseen saatiin vihdoin selkeät ohjeet.

Muovimaton liimaamisessa betonialustalle on otettava huomioon paitsi betonialustan kosteus, mutta myös sen alkalisuus. Rakennusteollisuus RT suosittelee uudessa ohjeessaan, että muovipäällystettä asennettaessa käytetään alustana aina vähintään viiden millin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta. Betonipinnan alkalinen kosteus voi vaurioittaa muovipäällysteistä liimattua lattiarakennetta ja näin aiheuttaa rakennukseen sisäilmaongelmia. 

Matala-alkalisen kerroksen pH-arvo saa ohjeen mukaan olla enintään 11,5. Kun suositusta noudatetaan, voidaan päällystystyö muuten tehdä nykyisillä Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL) määritellyillä betonin suhteellisen kosteuden raja-arvoilla. 

Hengitysliiton sisäilma-asiantuntijat ovat tyytyväisiä siihen, että muovimaton liimaamiseen betonilattialle saatiin vihdoin selkeät ohjeet. Muovimaton asennuksessa on tärkeää käyttää keskenään yhteensopivia tuotteita sekä suosia mahdollisimman vähäpäästöisiä M1-luokiteltuja tuotteita. Muovimaton ja liiman vaatimat kosteus- ja pH-olosuhteet tulee aina huomioida. Lisäksi alustan riittävä kuivuus on aina määriteltävä luotettavilla kosteusmittauksilla ennen päällystämistä.