Kielet

Oireilun syyt on aina selvitettävä ja ongelmat ratkaistava

4.11.2020
Maailmalta
Suurennuslasi
THL:n ja Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan. Hengitysliiton mielestä oleellista on, että oireilun taustalla olevat syyt selvitetään aina ja ongelmat ratkaistaan.

THL:n tiedotteen mukaan tutkimuksen tulokset toistavat viimeaikaisia suomalaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan kyselyillä todettu oireilun yleisyys heijastaa huonosti rakennuksen sisäilman laatua. Tämän takia kartoittavien kyselyjen tuloksia olisi syytä tulkita hyvin varovaisesti. Sisäilman laadun arvioinnin tulee perustua rakennuksiin kohdistuviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Huolimatta siitä, että sisäilma selittää vain osan oireilusta, kannattaa sisäilman laatuun kiinnittää huomiota, tiedotteessa todetaan. 

Hengitysliiton mielestä oireilun taustalla olevat syyt on aina selvitettävä ja ongelmat ratkaistava. Lapsen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen on kaikkein tärkeintä. 

Rakennuksia koskevien korjauspäätösten tulee perustua tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta. Havaitut ongelmat on aina korjattava. Tärkeää on myös ongelmien ennaltaehkäisy: rakennuksia pitää käyttää ja ylläpitää oikein, jotta ongelmia ei pääse syntymään.