Kielet

Pitkäaikaissairaille ja vammaisille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua

8.02.2019
Meiltä
Ryhmäjumppaa palloilla
Eduskunnan sivistyslautakunta pyysi Hengitysliitolta asiantuntijalausuntoa liikuntapoliittisesta selonteosta. Hengitysliiton liikunta-asiantuntijoiden mukaan selonteko on monipuolinen ja kattava ja siinä esitetyt linjaukset ja toimenpiteet ovat suurilta osin hyviä.

Hengitysliitto korostaa lausunnossaan yhdenvertaisuutta: kaikille pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille on taattava yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua, harrastaa liikuntaa ja urheilua omatoimisesti ja järjestetyssä liikunnassa. Liikuntatilojen tulee olla esteettömiä ja sisäilmaltaan terveitä. 

Liikunnan palveluketjut on liitettävä saumattomasti sote- ja maakuntauudistuksessa toteutuviin hoitoketjuihin. Jo tehtyjä hyviä malleja on syytä levittää ja juurruttaa, kuten esimerkiksi hengityssairaan liikkumispolkuja ja Liikunnan Apteekki -konseptia, jota yli 200 apteekkia toteuttaa tällä hetkellä. 

Hengitysliitto haluaa myös vahvistaa kansalaisten arki- ja hyötyliikuntaa luonnossa. Luonnossa liikkuminen on mahdollistettava järkevällä kaavoituksella ja rakentamalla helposti saavutettavia lähiliikuntapaikkoja. Lisäksi kansalaisten tietoa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä immuunipuolustuksen kehittymiselle ja ylläpysymiselle on vahvistettava mm. viestinnän keinoin. 

”Sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistykset tekevät merkittävää liikuntatyötä kuntatasolla. Esimerkkinä voi mainita hengitysyhdistysten monipuoliset liikuntaryhmät. Terveyttä edistävää liikuntaa toteuttavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusasema ja taso on turvattava jatkossakin. Myös perheliikuntaan on varattava riittävät resurssit”, sanoo Hengitysliiton liikunnan suunnittelija Janne Haarala. 

Lue Hengitysliiton lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta