Kielet

Pitkäaikaissairaudet käyvät kukkarolle

24.04.2018
Maailmalta
Rahaa ja lääkkeitä
Neljä järjestöä selvitti yhdessä pitkäaikaissairaiden kokemuksia sairastamisen kustannuksista. Selvityksen mukaan pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite runsaalle kolmasosalle sairastavista.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n, Psoriasisliiton ja Reumaliiton selvityksessä 36 prosenttia tutkimuksen vastaajista koki pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi ja 37 prosenttia kohtuullisen suurena rasitteena.

Järjestöt ehdottavat, että pitkäaikaissairaiden tilannetta helpotettaisiin jaksottamalla lääkkeiden vuosittainen omavastuu neljään osaan. Hengitysliitto kannattaa ehdotusta.

Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä. Vuonna 2016 Kuluttajaparlamentin tekemässä kyselyssä 40 % vastaajista oli tinkinyt lääkkeiden ostosta. Tuolloin hengityssairaat ja sisäilmasta sairastuneet vastaajat kokivat tilanteensa keskiarvoa tiukemmaksi.

Lue lisää selvityksestä