Kielet

Puulämmitteisten kiukaiden päästöjen välillä on merkittäviä eroja

1.03.2019
Maailmalta
Kiuas
Itä-Suomen yliopiston järjestämän KIUAS-hankkeen tuoreimmassa tutkimuksessa selvitettiin puukiukaiden välisiä päästöeroja. Tutkimuksen tuloksia pyritään käyttämään jatkossa muun muassa kiukaiden kehittämisessä vähäpäästöisemmiksi. Tämän lisäksi tuloksien perusteella on tarkoitus kehittää kiukaille tarkoitettu ympäristömerkintä, joka helpottaisi kuluttajia vähäpäästöisen kiukaan valinnassa.

Tutkimus toteutettiin tarkoitukseen rakennetussa saunassa, jolla pyrittiin saamaan mahdollisimman todenmukaisia tuloksia.  Tuloksista kävi ilmi se, kuinka jokainen kiuasmalli oli erilainen rakenteiden, toiminnan ja päästöjen suhteen. Kiukaiden väliset erot nousivat esiin etenkin syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden osalta, kun erot kiukaiden välillä osoittautuivat jossain tapauksessa jopa yli satakertaisiksi.  

Myös polttotavoilla oli huomattava merkitys kiukaan päästöihin. Päästöihin vaikuttivat kiukaasta riippuen muun muassa puun sytyttäminen, käytetyn puun koko, kiukaan ja tilojen veto-olot sekä palamisilman syöttö. Muutama haitallisten päästöjen lähde nousi esiin kuitenkin kaikissa kiukaissa: muovien, roskien sekä märän puun poltto lisäsivät haitallisia päästöjä kiukaasta riippumatta. 

Vähäpäästöisen savun tunnistaa värittömyydestä. Näillä vinkeillä voit vaikuttaa päästöjen määrään, on käytössäsi mikä kiuas tahansa: 

Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki. 

  • Käytä mahdollisimman kuivaa puuta. 
  • Älä polta roskia kiukaassa. 
  • Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä. 
  • Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet. 
  • Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta. 
  • Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa. 
  • Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta 

Lue lisää puhtaasta puun poltosta: https://www.hengitysliitto.fi/fi/terveys-hyvinvointi/ulkoilma-ilmanlaatu...

Lähde: Itä-Suomen yliopisto