Kielet

Ravitsemusterapian saatavuus varmistettava kaikille pitkäaikaissairaille

23.05.2019
Maailmalta
Kalaa vihanneksia ja hedelmiä
Viiden potilasjärjestön selvitys osoittaa, että pitkäaikaissairaat saavat huonosti ravitsemusterapiaa. Usein lähetettä ei saa edes pyytämällä. Hengitysliitto on sitä mieltä, että ravitsemusterapian saatavuus on varmistettava kaikille pitkäaikaissairaille, joiden sairauden hoidossa ruokavaliolla on merkitystä.

Allergia-, iho- ja astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n, Diabetesliiton, Keliakialiiton ja Munuais- ja maksaliiton tekemän tutkimuksen mukaan ravitsemusterapiaa on tarjottu alle puolelle niistä pitkäaikaissairaista, joiden sairauden hoidossa ruokavaliolla on merkitystä. Ohjausta ei ole saanut aina edes pyytämällä. 

Useiden pitkäaikaissairauksien hoidossa ruokavalion merkitys on suuri. Diagnoosin saamisen jälkeen monen sairastuneen ruokavalio muuttuu, jolloin ravitsemusterapeutin ohjauksella on iso merkitys. 

Lääkäreiden kertomia syitä ravitsemusterapiaan lähettämättä jättämiselle ovat esimerkiksi julkisen puolen ruuhkat ja jonot sekä potilaiden priorisointi. Selvityksessä ilmeni myös selviä alueellisia eroja ravitsemusterapiapalveluiden saatavuudessa. 

Hengitysliiton omissa selvityksissä noin puolet hengityssairaista oli saanut omahoidon ohjeita liittyen ruokavalioonsa. Toinen puoli koki tarvitsevansa ohjausta, mutta ei saanut sitä. Hengityssairauksista muun muassa keuhkoahtaumataudin, uniapnean, astman ja tiettyjen harvinaisten hengityssairauksien hoidossa ravitsemuksella on tärkeä rooli. 

Katso ravitsemusterapeutti Salla Juseliuksen verkkoluento ravitsemuksen merkityksestä keuhkoahtaumataudin omahoidossa. Ravitsemuksen merkityksestä uniapnean hoidossa löydät tietoa Hengitysliiton uudesta uniapneaoppaasta