Sari Mäelle tunnustus sisäilmasta sairastuneiden kokemuksista kertovasta artikkelista

13.11.2017
Meiltä
Sari Mäki
Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Sari Mäki on saanut yhdessä Toni Ryynäsen kanssa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Janus-palkinnon. Palkinto myönnettiin artikkelista Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta.

Perusteluiden mukaan artikkeli kuvaa osuvalla tavalla sosiaalisen ja terveydellisen sekä etuus- ja palvelujärjestelmämme moninaisia suhteita, ja yhteiskunnan ja maailman muutosten aiheuttamia yhdyspintoja ja kipupisteitä.

"Artikkelin aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Janus-palkinto on tunnustus sekä sisäilmasta sairastuneille ihmisille, että Hengitysliitolle, jossa on tehty pitkäjänteistä työtä sisäilmasta sairastuneiden vertaistuessa ja edunvalvonnassa", toteaa palkinnon vastaanottanut Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Sari Mäki.

Artikkeli on julkaistu Januksen numerossa 3/2016 ja se löytyy Janus-lehden kotisivuilta. Janus-palkinto myönnetään parhaasta nuoren (ei-väitelleen) tutkijan artikkelista Janus-lehden yhden toimituskauden (kolme vuotta) ajalta.

Sisäilma sairastuttaa Suomessa vuosittain tuhansia. Selkeän tautiluokituksen puuttuessa sairastuneiden asemaa luonnehtii sairauden ja terveyden epämääräinen välitila, josta aiheutuu taloudellisia ongelmia. Sisäilmasta sairastuneet ovat perheineen ihmisryhmä, joka saattaa jäädä vaille apua ja yhteiskunnan tukiverkkoja. Tässä tilanteessa sairastuneiden kokemuksellinen asiantuntijuus ja sairastuneiden kesken jaettu tieto korostuvat. Artikkelissa kartoitettiin sitä, kuinka sisäilmasta sairastuneet asemoivat itseään talouden näkökulmasta ja kuinka perusturva vastaa sisäilmasta sairastuneiden tarpeisiin. Aineisto koostuu 30 sisäilmasta sairastuneen henkilön haastattelusta.