Kielet

Sisäilmakyselyt tuottavat arvokasta tietoa

7.06.2019
Meiltä
Käsi kädessä
Ei ole vanhempaa, joka ei tuntisi joskus huolta lastensa terveydestä ja tulevaisuudesta. Jos lapset oireilevat sisäilmasta, tärkeintä on keskittyä turvaamaan heidän koulunkäyntinsä ja hyvinvointinsa. Lasten oma toive on saada käydä koulua terveenä ja olla kavereidensa kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL uutisoi 5.6. tutkimuksesta, jonka mukaan vanhempien tietoisuus ja huoli koulurakennuksen mahdollisista sisäilmaongelmista lisäsivät oireiden raportointia sisäilmakyselyissä. Tästä huolimatta THL katsoi laadukkaan sisäilmakyselyn olevan edelleen tärkeä työkalu, sillä sen avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjien kokemuksesta.

Vanhempien huolta vähentää tunne siitä, että tilanne otetaan tosissaan, heidän lapsensa saavat apua ja ratkaisuja etsitään yhdessä niin koulun kuin kouluterveydenhuollon kanssa. Hengitysliiton, Homepakolaisten ja Suomen Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa kootun kokemustiedon mukaan epätietoisuutta voidaan vähentää tutkimalla kiinteistöt huolella, tiedottamalla prosessin etenemisestä ja ottamalla käyttäjät mukaan mm. sisäilmatyöryhmien toimintaan.

Korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tietoon rakennusten kunnosta. Hengitysliitto on yhtä mieltä tutkimuksen kanssa siitä, että rakennuksen kunto tulee tutkia laaja-alaisesti. Rakennuksen käyttäjille suunnattu sisäilmakysely antaa tietoa mm. siitä, missä tiloissa oireilua erityisesti esiintyy ja väheneekö oireilu tehtyjen korjausten jälkeen. On mahdollista, että oireilu jatkuu korjausten jälkeen. Joskus useampi tekijä tuottaa sisäilmaongelmia, joten vain yhden tekijän korjaaminen ei poista koko ongelmaa.