Kielet

Sisäilmasta oireilevan ja sairastavan asunnottomuutta ei tunnisteta

29.05.2018
Meiltä
Asunnottomuus
Hengitysliitto on julkaissut kartoituksen sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tilapäismajoituksen tarpeista ja asunnottomuuden kokemuksista.

Kartoitus toimii keskustelun avauksena ongelmasta, jonka olemassaoloa yhteiskunnassa ei ole vielä tajuttu, mutta josta Hengitysliitto saa jatkuvasti palautetta. Kartoituksessa esiin piirtyvä asunnottomuus ei tule näkyviin perinteisesti kerätyissä asunnottomuustilastoissa. 

”Tämä on nyt ensimmäinen askel, millä tuomme tilannetta näkyväksi”, summaa toinen kartoituksen tekijöistä, Hengitysliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Sari Mäki. ”Kartoituksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, mutta niiden todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä” hän jatkaa. 

Kartoituksesta löytyy sekä yksittäisiä huomioita että yleisiä löydöksiä. Jälkimmäisistä merkittävin on havainto siitä, että sukulaisiin ja ystäviin turvaudutaan keinona ratkaista asunnottomuutta. Tämä yhteiskunnallisessa keskustelussa aiemmin piiloon jäävä havainto on yhteneväinen muiden asunnottomuutta käsittelevien tuoreiden tutkimustietojen kanssa. Esimerkiksi ARAn asunnottomuustilasto (2017) kertoo asunnottomuuden kuvan muuttumisesta: jo 85 % majailee tuttavien ja kavereiden luona.

Kuntien asuntotoimien valmiuksia tunnistaa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tilanteita sekä asunnottomuuden uusia muotoja on parannettava. Hyviä konkreettisia keinoja tähän voi olla esimerkiksi kokemustoimijuuden äänen kuuleminen kunnan asiakasraadeissa, sekä automaattisesti järjestetyt mahdollisuudet kunnan välittämien asuntojen koeistumiseen ja nukkumiseen. Tilaispäismajoitusratkaisujen on myös mahdollistettava koko perheen majoittuminen samassa paikassa, joka on sisäilmaltaan puhdas ja hajusteeton.

Sisäilmasta oireiluun ja sairastamiseen liittyy asunnottomuuden lisäksi usein monenlaisia taloudellisia sekä terveydenhoidollisia huolia ja tarpeita. Siksi kunnan on osattava ohjata ihmisiä kokonaisvaltaisemmin, tulivatpa he palveluketjuun asuntotoimen, sosiaalihuollon tai terveydenhuollon kautta. Yhteistyötä tarvitaan niin hallinnon osien kuin asiakastyönkin koordinoinnin suhteen.

Kartoitus tehtiin verkkokyselynä (14.6.−10.9.), johon oli mahdollisuus vastata Hengitysliiton verkkosivujen ja Facebook-sivujen kautta tai postitse tulostamalla ja palauttamalla täytetty lomake. Lisäksi kyselylinkkiä jaettiin Hengitysliiton jäsenistölle suunnatussa uutiskirjeessä. Kyselylinkki levisi myös yhteistyökumppaneiden kautta verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Vastaajia ohjeistettiin täyttämään lomake koko perheen puolesta. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin 217 kappaletta, vastaukset koskettivat yhteensä 501 henkilöä. Kartoituksen kysymykset suunniteltiin yhteistyössä Sisäilmasta sairastuneet ry:n kanssa.

Kyselyaineistoa voi saada selvitysten ja tutkimusten tausta-aineistoksi sopimalla siitä kirjallisesti Hengitysliiton kanssa. 

Lataa selvitys Sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset

Lisätiedot:

Sari Mäki
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija