Kielet

Sisäilmasta oirelevien ja sairastavien vertaistuki ansaitsee kiitoksen

26.08.2019
Meiltä
Peukut pystyssä
Sisäilmasta sairastavien päivää vietetään neljännen kerran 26.8., Ilman päivänä. Päivävalinnalla halutaan muistuttaa, että raittiissa ulkoilmassa sisäilmasta oireilevat ja sairastavat ovat samassa asemassa kuin terveet ihmiset. Oireilu helpottaa kokemustiedon mukaan monella sairastavalla, kun he pystyvät katkaisemaan altistuksen huonolle sisäilmalle.

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen tarvitaan vielä paljon tutkimusta niin terveyden kuin rakentamisen osalta. Uusia tutkimustuloksia odottaessa sairastuneiden elämänlaatuun vaikuttaa usein merkittävästi vertaisilta saatu tuki. Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon mukaan sosiaalinen kanssakäyminen on yksi merkittävä selviytymistä edistävä tekijä sisäilmasta sairastavilla henkilöillä. Parhaimmillaan vertaistuki on omien kokemusten jakamista yhdessä toisten kanssa, tunteiden ilmaisemista ja käsittelyä, kuulluksi tulemista sekä oppimista ja uusien selviytymiskeinojen löytämistä.

Läheisten, ystävien ja sukulaisten sekä vertaisten tuki on elintärkeää ja korostuu virallisten hoito- ja palvelupolkujen satunnaisuuden vuoksi. Selviytymistä edesauttaa se, että sairastava tai oireileva ei koe jäävänsä ongelmien kanssa yksin. Toivon antaminen on vertaisuuden ydintä, asiantuntija Sari Mäki kertoo.

Hengitysliitto ja paikalliset hengitysyhdistykset organisoivat monimuotoista vertaistoimintaa sisäilmasta oireileville ja sairastaville. Hengitysliitossa toimii sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin ja elokuun alusta myös vanhempainlinja. Verkkovertaisryhmän lisäksi Facebookista löytyy Hengitysliiton oma vertaisryhmä. Paikallisissa hengitysyhdistyksissä toimii kasvokkain tapaavia vertaisryhmiä.

Vertaistoiminnan keskiössä ovat kullanarvoiset vapaaehtoiset, jotka ovat mukana toiminnassa omalla persoonallaan ja täydellä sydämellä. Ilman päivänä Hengitysliitto ja paikalliset hengitysyhdistykset kiittävät mahtavia vapaaehtoisiaan, järjestöjohtaja Mervi Puolanne jatkaa. Upeaa vapaaehtoistyötä tehdään joka puolella Suomea.

Kannustamme kiinnostuneita tulemaan rohkeasti mukaan toimintaan. Lisätietoja ryhmien kokoontumisesta löytyy verkosta Hengitysliiton ja paikallisyhdistysten sivuilta, Sari Mäki täydentää.