Sisäilmasta sairastuneiden lasten oikeusturva ei toteudu

29.09.2016
Koulujen ja päiväkotien sisäilmasta sairastuneet ja oireilevat lapset tarvitsevat työsuojeluviranomaista vastaavan viranomaisen turvaamaan oikeuksiaan.

Työntekijöiden osalta työsuojeluviranomainen valvoo, että työpaikalla toimitaan työsuojelusta säädettyjen lakien mukaisesti. Työsuojeluviranomainen voi antaa velvoittavia määräyksiä sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi työterveyshuolto arvioi terveyshaittaa ja kartoittaa työntekijöiden oireilua. Työntekijää sisäilma-asioissa auttaa myös työsuojeluvaltuutettu.

Kouluissa ja päiväkodeissa terveydensuojeluviranomainen voi todeta kouluissa ja päiväkodeissa olevan terveyshaitan ja määrätä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Resurssit toimenpiteiden toteutumisen valvontaan ovat kuitenkin monessa kunnassa vähäiset.

Kouluterveydenhuollolla ei ole työterveyshuoltoa vastaavaa vastuuta eikä riittäviä resursseja. Oireilevat lapset viedään joko terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle. Mikään terveydenhuollon taho ei kerää kootusti tietoa lasten oireiluista päiväkodeissa tai kouluissa, jolloin oireilun laajuus jää selvittämättä. Käytännössä lasten tilanteen selvittäminen jää lasten ja heidän vanhempiensa vastuulle.

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan oireilevalle työntekijälle soveltuvan työtilan esimerkiksi työpistettä vaihtamalla. Sen sijaan oireilevien lasten vanhemmat joutuvat olemaan erityisen aktiivisia, että lapselle järjestyy sopiva opiskelutila tai hoitopaikka.

- Erityisen ongelmallinen on niiden lasten tilanne, joille ei löydy kunnasta sopivaa koulurakennusta. Kunnan pitäisi huolehtia lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta ilman, että vanhempien on otettava lapsi kotiopetukseen, sanoo Hengitysliiton suunnittelija Sari Mäki.

Lue Hengitysliiton lausunto lapsiasiainvaltuutetulle.