Tänään 18.4. vietetään potilaan oikeuksien päivää

18.04.2018
Meiltä
Potilaan oikeuksien päivä
Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen pitää tärkeänä potilaan oikeuksien esille nostamista. Kaikilla pitkäaikaissairailla pitää olla samat oikeudet!

Teemme Hengitysliitossa jatkuvasti päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä, jotta hengityssairaille saataisiin ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat.

Järjestöjohtaja Mervi Puolanteen mielestä omahoidon onnistuminen on kaikkien etu: se säästää sekä sairastuneen että yhteiskunnan kustannuksia. Sairastuneilla on oikeus omaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja ajantasainen hoitosuunnitelma varmistaa myös omaishoitajan oikeuksien toteutumisen.