Tupakkateollisuus ei tue kansanterveyttä – uusille haitallisille tupakkatuotteille ei pidä antaa elintilaa

15.09.2017
Maailmalta
Pilvi
Nikotiinituotteiden vaaroja arvioitaessa lähtökohdaksi tulee ottaa niiden aiheuttamat haitat ja yhteiskunnalliset vaikutukset eikä sitä, että ne mahdollisesti ovat perinteisiä savukkeita haitattomampia.

Tupakkateollisuus on Philip Morrisin (PMI) johdolla viime aikoina esittänyt olevansa kansanterveyden asialla. Helsingin Sanomissa (11.9.) PMI:n Suomen-edustaja kertoi, että yhtiö tukee Savuton Suomi 2030 -hanketta kehittämällä ”todennäköisesti haitattomampia tuotteita”. Samalla kun tupakkayhtiö tekee tuotekehitystyötään, se myy merkittävän terveysriskin aiheuttavia savukkeita kansanterveydestä tai eettisyydestä välittämättä kaikkialla, missä ne kaupaksi käyvät.

Philip Morrisin tavoitteista poiketen Savuton Suomi 2030 -verkoston päämääränä ei ole nikotiiniriippuvuuden ylläpitäminen korvaamalla perinteiset savukkeet toisenlaisella nikotiinin annostelutavalla, vaan kaikkien nikotiinituotteiden käytön loppuminen.

Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, kuinka vaarallisia uudet tuotteet ovat perinteisiin savukkeisiin verrattuna. Vaikka tupakkateollisuus puhuu ”todennäköisesti haitattomasta tuotteesta”, tosiasia on, että nikotiini on pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava ja riippuvuutta aiheuttava kemikaali.

Nikotiinituotteiden vaaroja arvioitaessa lähtökohdaksi tulee ottaa niiden aiheuttamat haitat ja yhteiskunnalliset vaikutukset eikä sitä, että ne mahdollisesti ovat perinteisiä savukkeita haitattomampia.

Savuton Suomi 2030 -tavoitteeseen on realistista päästä, vaikka perinteisiä savukkeita ei korvattaisikaan muilla riippuvuutta aiheuttavilla nikotiinituotteilla. Suomen tupakkapolitiikka on tukenut ansiokkaasti savuttomuuteen pääsemistä, eikä vastedeskään ole järkevää tinkiä tästä tavoitteesta antamalla tupakkateollisuudelle ja uusille haitallisille tuotteille uutta elintilaa.

Tupakoimattomuuden edistäminen on merkittävä väestön terveyttä ja terveyden tasa-arvoa edistävä tekijä. Kaksi kolmesta päivittäin tupakoivasta haluaa lopettaa tupakoinnin, ja neljä viidestä on huolissaan tupakoinnin terveyshaitoista.

Savuton Suomi saavutetaan vuonna 2030, kun jatkamme johdonmukaista, menestyksekästä tupakkapolitiikkaa ja tarjoamme tupakoitsijoille heidän tarvitsemaansa tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Kansanterveyden kannalta tutkitusti turvallisin vaihtoehto on kaikkien nikotiini- ja tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Kari Reijula
professori, Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja

Mielipidekirjoitus on julkaistu alunperin 14.9.2017 Helsingin Sanomissa.
____________________________________________

Savuton Suomi 2030 -verkosto tukee savuttomaan Suomeen tähtääviä toimenpiteitä. Hengitysliitto on verkoston jäsen.