Kielet

Tutkimus: teknologia innosti parantamaan elintapoja

24.04.2020
Meiltä
nainen kuntosalilla
Hengitysliitto oli mukana UKK-instituutin tutkimuksessa. Siinä selvitettiin, miten teknologia voi auttaa hengityssairaita parantamaan elintapojaan.

Pirkanmaan alueen hengitysyhdistysten jäsenet osallistuivat vuonna 2019 UKK-instituutin elintapoja koskevaan tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 45 ihmistä, jotka sairastivat joko astmaa, keuhkoahtaumatautia (COPD) tai uniapneaa.

Osallistujilla oli 4 viikon ajan käytössä MoveSense-liikemittari, joka mittasi heidän liikkumistaan ja paikallaanoloaan vuorokauden ympäri. UKK-instituutin elintapaneuvoja tuki puhelimitse osallistujien liikkumiseen ja uneen liittyvien tavoitteiden asettamisessa ja seuraamisessa.  Lisäksi osallistujien käytössä oli ExSed-älypuhelinsovellus, josta osallistujat pystyivät itse seuraamaan tietojaan reaaliajassa.

Pääosin liikemittariin ja sovellukseen oltiin tyytyväisiä ja ne innostivat liikkumaan. Mittari on UKK-instituutissa vielä kehitysvaiheessa ja tämän takia kaikki käyttökokemukset olivat arvokkaita. Muutama osallistuja piti esimerkiksi vyötärökiinnitystä hankalana ja oloa haittaavana asiana. 

Osa osallistujista lisäsi vuorokauden keskimääräistä askelmääräänsä kuitenkin usealla tuhannella askeleella, mikä oletettavasti tuo heille terveyshyötyjä.

Hankkeen rahoitti STEA ja siinä oli mukana Hengitysliitto, Diabetesliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto. 

Lisätietoa: UKK-instituutin elintapapilotti