Kielet

Tutkimusryhmä selvitti astman alkamisiän vaikutusta työkyvyn heikentymiseen

5.02.2019
Maailmalta
Astmapiippu mies
Lääketieteen tohtori Saara Taponen ja tutkijaryhmä selvittivät tutkimuksessaan sitä, miten astman alkamisaika vaikuttaa työntekijöiden oireiluun ja työelämässä pärjäämiseen.

Astma voi alkaa joko lapsuusiällä tai aikuisiällä. Astman alkamisajankohdalla on merkittäviä vaikutuksia muodostuvan astman tyyppiin. Eri tyyppiset astmat poikkeavat toisistaan muun muassa sen perusteella, miten astma syntyy ja miten vaikeahoitoinen astma on.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että aikuisiällä alkava astma on usein vaikeahoitoisempi kuin lapsuusiällä alkanut astma. Lapsuusiän astma on yleisesti vahvasti yhteydessä allergioihin, kun aikuisiän astmaan vaikuttaa allergioiden lisäksi useat elämäntapoihin liittyvät tekijät, kuten tupakointi ja ylipaino. Tutkimus tukee hypoteesia siitä, että lapsuusiässä alkaneen astman kanssa on helpompi pärjätä työelämässä kuin aikuisiällä alkavan astman kanssa.

Hengitysliitto korostaa astman omahoidon tärkeyttä aikuisiällä alkaneen astman hoidossa. Astmaan voi vaikuttaa muun muassa tupakoinnin lopettamisella ja arkiliikunnan lisäämisellä. Kun astmaa sairastava henkilö osallistuu hoitonsa suunnitteluun ja ottaa vastuun omahoitonsa toteuttamisesta, tulee hänestä pian oman astmansa pätevin asiantuntija.

Työterveyshuollolla merkittävä rooli

Jotta hoidon suunnittelu ja toteuttaminen voidaan aloittaa, täytyy astman oireet ensin tunnistaa mahdollisimman pian. Taponen korostaa, että aikuisiällä alkavan astman oireet on tärkeä selvittää ja mahdollinen astma hoitaa hyvin, jotta työntekijän työkyky säilyy. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli oireiden tunnistamisessa, astman hoidossa ja työperäisen astman ehkäisemisessä. Työperäisen astman tunnistamisen kannalta on tärkeää, että työpaikkojen työsuojeluorganisaatiot tekevät yhteistyötä terveyshuollon kanssa.

Myös työpaikkojen on tärkeä tukea hyviä elintapoja, terveellistä työpaikkaruokailua, fyysistä arkiaktiivisuutta ja ylipainon välttämistä vaikeahoitoisen astman ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Jos työntekijällä alkaa olla astmasta johtuvia hankaluuksia työkykynsä kanssa, on aika ottaa työterveysyhteistyön keinot käyttöön työtehtävien, työpaikan tai ammatin vaihdossa työkyvyn säilyttämiseksi. Yksi vaihtoehto on ammatillinen kuntoutus työeläkevakuutuksen tuella.

Lue lisää Työsuojelurahaston sivuilla