Kielet

Työn muokkaamisesta apua sisäilmasta sairastaville ja oireileville

18.02.2019
Meiltä
Sari Mäki
Sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä työelämässä, mutta niiden käyttö on hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa.

Hengitysliitossa on huomattu, että sisäilmasta oireilevilla ja sairastavilla on ongelmia saada oireitaan ja sairastamistaan tunnistetuksi ja tunnustetuksi. He kokevat terveydenhuollossa vaihtelevaa suhtautumista. Lisäksi monen oireilevan toiminta- ja työkyky on alentunut ja siitä seuraa toimeentulo-ongelmia. Monet oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa.

Lue kirjoitus täällä