Työn raivaajat! tuulettaa asenteita ja luo väyliä hyvään elämään

24.08.2017
Meiltä
Ammattiopisto Luovi
Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Luovi haastaa satavuotiaan Suomen yritysmaailman mukaan valtakunnalliseen Työn raivaajat! -kampanjaan, jonka tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä. Kampanjan suojelijana toimii presidentti Sauli Niinistö.

Työn raivaajat! on tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan viettävän Luovin lahja satavuotiaalle Suomelle. Kampanjalla tehdään erilaisia osaajia näkyviksi sekä etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja paikkoja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lopullisena tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti asenteisiin ja edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä.

Luovin teettämän tutkimuksen mukaan 40 % työnantajista voisi palkata erityistä tukea tarvitsevia työnhakijoita ja lähes yhtä moni voisi harkita heidän palkkaamistaan*. Suurimpia esteitä palkkaamiselle on tietämättömyys siitä, mitä erityisen tuen tarve tarkoittaa tai minkälaiset työtehtävät olisivat tukea tarvitseville henkilöille sopivia. Työn raivaajat! -kampanjalla halutaan tähän muutos. 

- Osatyökyky ei ole työn tekemisen este. Osatyökykyiset tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja, joissa yksilölliset tekijät - olemassa oleva työkyky ja senhetkinen elämäntilanne - otetaan huomioon. Luovin kampanja on hieno teko niin yhteiskunnallisesti kuin jokaisen erityistä tukea tarvitsevan kannalta, sanoo sisäministeri Paula Risikko, joka toimii kampanjan kannustajana. 

Työn raivaajat! -kampanja käynnistyy tänään 24.8. Helsingissä Luovin 10-vuotisjuhlien yhteydessä. Se haastaa mukaan niin pienet kuin suuretkin yritykset. Kampanjaan voi osallistua monella eri tavalla, joista haastettu yritys voi valita itselleen sopivimman ja puolestaan haastaa mukaan muita. Myös yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat osallistua toimimalla kannustajina ja viemällä viestiä eteenpäin omissa verkostoissaan. Raivataan yhdessä työtä monenlaisille osaajille!

Osallistumisen tavat, mukaan lähteneet yritykset ja lisätietoa kampanjasta: luovi.fi/tyonraivaajat.
#työnraivaajat 

*Lähde: Tutkimusraportti. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi 2015.

Lisätietoja antaa Luovin johtaja Hannu Koivula torstaina 24.8. klo 14.00 alkaen, puh. 040 319 3226.
__________________________________________

Ammattiopisto Luovi tarjoaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle ja aikuiselle väylän työhön ja hyvään elämään. Luovi on osa Hengistysliittoa.