Uniapnean varhainen hoito tärkeää

19.06.2017
Päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa, että uniapnea pitäisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin. Näin voitaisiin välttyä sairauden aiheuttamilta pitkäaikaissauksilta.

Uniapnean oireita ovat esimerkiksi päiväväsymys, keskittymisvaikeudet, kuorsaus ja unenaikaiset hengityskatkot. Hoitamattomana sairaus lisää riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin ja 2-tyypin diabetekseen.

Päiväväsymys kehittyy uniapneassa usein vähitellen, joten sen tunnistaminen voi olla hankalaa. Päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa onkin panostettu sairauden tunnistamisen, hoidon sekä ennaltaehkäisyn parantamiseen.

Ylipaino on uniapnean merkittävin riskitekijä, mutta myös normaalipainoinen voi sairastua siihen. Käypä hoito -suosituksessa korostetaankin, että terveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa myös normaalipainoiset uniapneaa sairastavat.

Keskeistä uniapnean hoidossa ovat painon pudotuksen lisäksi savuttomuus ja säännöllinen liikunta. Säännöllinen liikunta vähentää uniapnean oireita, vaikka paino ei putoaisikaan.

Keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa hoidetaan ylipainehengityslaitteella (CPAP-hoito), joka pitää ylähengitystiet auki unen aikana. Lisätietoa uniapneasta ja sen hoidosta sivulla Uniapnea.

Tutustu päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Lähde Duodecim: Uniapneaan liittyy vakavia terveysriskejä - varhainen hoito tärkeää