Kielet

Uudet tutkimukset tuovat lisätietoa astmasta

6.11.2019
Maailmalta
Mies käyttää astmapiippua
Keisarinleikkaus vaikuttaa lasten astmariskiin, mutta muut vaikutukset ovat vähäisempiä kuin aiemmin luultiin. Rasvan kertyminen hengitysteihin saattaa selittää ylipainoisten astmariskiä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan keisarileikkauksen vaikutus lapsen terveyteen ei ole niin suuri, kuin aiemmin on ajateltu. Lasten riski sairastua astmaan kasvoi, mutta yhteyttä ei löytynyt allergiaan tai ykköstyypin diabetekseen. Uusi tutkimus perustui laajaan suomalaiseen aineistoon.

European Respiratory Journal -tiedelehden tutkimus puolestaan kertoo, että ylipainoisilla henkilöillä rasvaa kertyi myös hengitysteihin. Se saattaa selittää, miksi astmaa esiintyy heillä useammin. Seuraavaksi tutkijat haluavat selvittää, lievittääkö laihduttaminen astmaoireita.

Hengitysliitto seuraa hengityssairauksia koskevaa tutkimusta ja tiedottaa sekä verkossa että Hengitys-lehdessä.