Kielet

Uusi säteilylaki tiukentaa asuntojen radonpitoisuuksien viitearvoa ja työnantajien radonmittausvelvoitetta

14.12.2018
Maailmalta
Lakipykälä talossa
Huomenna 15.12. voimaan tulevalla säteilylailla pyritään vähentämään ihmisten altistumista haitalliselle radonille ja lisäämään työntekijöiden turvallisuutta. Hengitysliitto pitää lakiuudistusta tarpeellisena.

Säteilylainsäädäntöuudistuksen myötä 15.12.2018 radonpitoisuuden viitearvo asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa laskee 300 becquereliin kuutiometrissä ilmaa. Aikaisemmin arvo oli 400 Bq/m3. Uudet asunnot tulee jatkossakin suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylitä arvoa 200 Bq/m3  

Työnantajan pitää aina tehdä työpaikalla radonmittaus, jos on perusteltua olettaa, että työtilan radonpitoisuus on viitearvoa suurempi. Jatkossa mittausvelvoite koskee muun muassa koko pääkaupunkiseutua sekä useita kuntia Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Mittausvelvoite koskee joillain kuntien alueilla vain tiettyjä postinumeroita. Tämä johtuu siitä, että radonpitoisuus saattaa vaihdella huomattavasti alueittain. 

Jatkossa radonmittauskausi on myös pidempi. Tähän asti radonia on mitattu marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Uudessa laissa mittausaika alkaa syyskuun alusta ja jatkuu toukokuun loppuun. Nyt käynnissä oleva radonmittauskausi kestää uuden lain mukaisesti toukokuun 2019 loppuun.  

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu maaperästä huoneilmaan talon rakenteissa olevien rakojen kautta rakennuksen alla olevasta maaperästä. Suomessa noin 300 henkilön arvioidaan saavan vuosittain keuhkosyövän radonista. 

Lue lisää Säteilyturvakeskuksen sivuilla työnantajien osalta ja taloyhtiöiden osalta.