Kielet

Uusi väitöstutkimus sisäilmasta on valmistunut

16.10.2020
Maailmalta
Väitöskirjan tekeminen
Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen väitteli 7.10. Aalto-yliopistossa sisäympäristöteknologian alueelta.

Väitöskirja ”Koettu sisäympäristö ja altistumisolosuhteet terveydenhuollon työpaikoilla” on luettavissa Aalto-yliopiston väitöskirja-arkistossa verkossa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin mm. altistumisolosuhteiden ja työntekijöiden kokemusten ja terveystietojen välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksen mukaan ”altistumisolosuhteet eivät ole täysin yhteydessä työntekijöiden oire-, olosuhdehaitta ja psykososiaaliseen työympäristökokemukseen. Silloin, kun tiloissa esiintyy monia eri sisäilman epäpuhtauslähteitä ja ilmanvaihdon puutteita, voi oireisiin ja olosuhdehaittakokemuksiin vaikuttaa monta tekijää. Myös muilla tekijöillä, kuten yksilöllisillä ja organisaatioon liittyvillä tekijöillä, voi olla vaikutusta työympäristökokemuksiin. Siksi työ- ja sisäympäristöihin liittyviä ongelmia tulee lähestyä laaja-alaisesti ja moniammatillisesti.”