Kielet

Väitöskirja: Sisäilman toksisuustestauksessa ei vielä läpimurtoa

18.12.2018
Maailmalta
Jenni Tirkkonen
Väitöskirjatutkimuksen mukaan sisäilman hiukkasten toksisuutta mittaamalla ei pystytä tunnistamaan kosteusvaurioituneita kouluja. Hengitysliitto toivoo, että sisäilman toksisuutta mittaavien menetelmien kehittämistä jatketaan edelleen, jotta sisäilmaongelmien syyt pystyttäisiin jatkossa todentamaan luotettavasti.

Filosofian maisteri Jenni Tirkkosen väitöskirjatutkimuksen tavoite oli kehittää käytännön työkaluksi soveltuva sisäilman toksisuuden testaamismenetelmä, jonka avulla voitaisiin tunnistaa terveyshaittoja aiheuttava rakennus. 

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sisäilman toksiset hiukkaset voivat käynnistää tulehdukseen, oksidatiiviseen stressiin ja solukuolemaan liittyviä reaktioita, mutta kosteusvaurion lisäksi muun muassa maantieteellinen sijainti ja vuodenaika vaikuttavat voimakkaasti sisäilmasta kerätyn hiukkasnäytteen toksisuuteen. 

Vaikka tutkimus ei tuonutkaan läpimurtoa, se toi lisätietoa hiukkasten mahdollisista vaikutusmekanismeista ja eri hiukkasten keräysmenetelmien soveltuvuudesta toksisuuskokeisiin. Lisäksi tutkimus ohjaa jatkotutkimuksia selvittämään toksisuustestauksessa havaittuja ongelmia. 

FM Jenni Tirkkosen ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirjan Toxicological Characterisation of Particulate Matter from Moisture-damaged Schools väitöstilaisuus järjestetään Kuopion kampuksella 19.12.2018 klo 12. 

Lisätietoa Itä-Suomen yliopiston sivuilta