Kielet

Vakuutuslääketieteelliseen arviointiin tarvitaan palautejärjestelmä

30.08.2018
Meiltä
Lääkäri paperityössä
Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 29.8.2018 ehdotettiin palautejärjestelmän luomista vakuutuslääketieteelliseen arviointiin. Hengitysliitto kannattaa ehdotusta lämpimästi.

Asiantuntijaylilääkäri Lars Sörensen ja Kelan ylilääkäri Jyrki Elo kiinnittivät Helsingin Sanomien 29.8.2018 mielipidekirjoituksessa merkittävään puutteeseen koskien vakuutuslääketieteellistä arviointia: muiden alojen konsultoinnissa lähettävä lääkäri saa palautteen erityisosaamista vaatineesta arvioinnista, mutta vakuutuslääketieteellisessä arvioinnissa tällaista palautejärjestelmää ei ole. 

Kainuussa on jo kokeiltu järjestelyä, jossa Kelan asiantuntijalääkärin vakuutuslääkäreille tekemä sairauspäivärahaoikeuden arvio lähetettiin potilaan suostumuksella häntä hoitavalle työterveyslääkärille. Käytäntö lisäsi toiminnan avoimuutta ja helpotti hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden yhteistyötä. 

Hengitysliitto kannattaa mielipidekirjoituksessa ehdotetun palautejärjestelmän luomista myös vakuutuslääketieteelliseen arviointiin. Järjestelmästä hyötyisivät erityisesti sisäilmasta sairastavat, joiden sairauspäivärahahakemukset usein hylätään. Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan Katri Nokelan mukaan palautejärjestelmän avulla saataisiin lisää tietoa hylkäämisen perusteista ja lisättäisiin ymmärrystä siitä, miten potilaan työkyvyttömyyttä tulee sairauspäivärahahakemuksessa kuvata. Näin myös kaikilla hakuprosessiin liittyvillä osapuolilla olisi parempi käsitys siitä, miten eri osapuolet tilannetta arvioivat.