Kielet

Vuoropuhelu vie asioita eteenpäin

6.11.2018
Meiltä
Viittaavat kädet
Hengitysliitossa tehdään työtä sen eteen, että sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääni kuullaan Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman ja Kansallinen sisäilma ja terveys 2018−2028 -ohjelman valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa.

Yleisradio julkaisi 3.11. analyysin Kansallisesta sisäilmaohjelmasta. Hengitysliitto on ollut kuluneen vuoden mukana kansallisen sisäilmaohjelman ohjausryhmässä, jossa on käyty keskustelua ohjelman sisällöstä, käynnistämisestä ja rahoituksesta. Hengitysliitto pääsee esittämään asiantuntijanäkemyksensä myös jatkossa.

Keskustelua sisäilmaongelmista leimaa vahva kahtia jakautuneisuus: Viranomaisratkaisut perustuvat näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon, joka ei kuitenkaan vastaa oireilevien ja sairastuneiden kokemustietoa. Tehtyjä viranomaispäätöksiä ei välttämättä haluta hyväksyä osaksi toimintatapoja, koska ne ovat niin kaukana siitä todellisuudesta, jossa sairastuneet tai heitä kohtaavat elävät. Vuoropuhelun osapuolten kesken ei ole jaettua todellisuutta, kuten kaikki sisäilmakeskustelua seuranneet tietävät. Monesti saatetaan puhua myös samasta asiasta eri termein tai eri asioista samoin termein. Maailmat eivät kohtaa.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman ja Kansallinen sisäilma ja terveys 2018−2028 -ohjelman avulla vuoropuhelua yritetään nyt käydä laajalla rintamalla. Uskomme, että se on hyvä alku, sillä kukaan vuoropuhelun osapuoli ei pysty ratkaisemaan käsissä olevaa sisäilmavyyhtiä yksin. Tästä on mentävä eteenpäin maltilla kuunnellen ja tullen kuulluksi.

Hengitysliitossa tehdään työtä sen eteen, että sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääni kuullaan ohjelmien valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Kumpikaan ohjelma tällaisenaan ei ainakaan tässä vaiheessa tarjoa valmiita ratkaisuja kaikkiin sisäilmaan liittyviin ongelmiin.

Tällä hetkellä määritellään vasta sitä, mistä puhutaan. Tämä vaihe voi hyvinkin kestää toimenpideohjelman koko alkuajan. Tulevat vuodet näyttävät sen, kuinka omien todellisuuksien raottaminen toisille onnistuu.

Hengitysliiton linjana on pitää kiinni syntyneestä keskusteluyhteydestä, mutta pysyä päättäväisesti tavoitteissamme: Kaikenikäiset sisäilmasta oireilevat ja sairastavat tulee kohdata kunnioittavasti. Heillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen kuin muillakin sairausryhmillä. Lasten ja nuorten sisäilmasta oireilun ja sairastamisen tilanteiden ratkaisemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta ehkäistään syrjäytymiskierre.