Kielet

Lausunnot

Hengitysliitto tekee vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla, esimerkiksi lakialoitteiden tai vetoomusten muodossa. Tältä sivulta löytyvät Hengitysliiton tekemät lausunnot, kannanotot ja vetoomukset.

SOTE-uudistus

30.4.2020 Yksi elämä -järjestöjen vastaus otakantaa.fi-palvelun kyselyyn

1.4.2020 Hengitysliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

7.11.2019 Hengitysliiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 20202023

14.9.2018 Hengitysliiton lausunto asiakasmaksulakiuudistuksesta

20.4.2018 Hengitysliiton kommentit asiakasmaksulain kuulemistilaisuudessa

15.12.2017 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

9.11.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

 

Sisäilma

11.9.2019 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

31.1.2018 Lausunto Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman ehdotukseen

26.9.2016 Lausunto lapsiasiainvaltuutetulle sisäilmasta sairastuneiden ja oireilevien lasten oikeusturvasta

16.9.2013 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista

15.11.2012 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimukseen rakennusten kosteus- ja homeongelmista

 

Rakentaminen

20.4.2018 Lausunto luonnoksesta Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaaksi

6.3.2015 Lausunto luonnoksesta rakennusten kuntotutkimusoppaaksi

2.9.2014 Lausunto luonnoksista hallituksen laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtionneuvoston asetukseksi asbestityön turvallisuudesta

10.12.2013 Lausunto RT-ohje-ehdotuksesta

 

Lääkekorvaukset ja sosiaaliturva

9.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä lääkekorvaussäästöiksi

12.10.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

3.6.2015 Lausunto Ofev-valmisteen korvattavuuteen liittyvistä asioista

20.11.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57b §:n muuttamisesta

29.8.2014 Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

10.8.2014 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

17.6.2014 Lausunto yhdessä Kuluttajaparlamentin kanssa hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

12.6.2014 Hengitysliiton lausunto HE sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä HE laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

18.3.2014 Pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

12.3.2013 Lausunto lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista

1.10.2012 Asiakkaana sosiaaliturvan muutoksenhaun viidakossa (Hengitysliiton lausunto on Kuluttajaparlamentin tiedotteen liitteenä)

 

Lääkinnällinen kuntoutus

10.4.2017 Lausunto valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän luonnokseen Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

23.4.2015 Lausunto: HYKS:n ervan yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

10.10.2014 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

 

Liikunta

1.2.2019 Hengitysliiton lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon

19.3.2018 Hengitysliiton näkemykset liikuntapoliittiseen selontekoon

6.3.2015 Lausunto urheilukenttien- ja palloilukenttien rakentamisesta

20.11.2014 Lausunto (nro 2) hallituksen esityksestä uudeksi liikuntalaiksi

20.10.2014 Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi liikuntalaiksi

14.8.2014 Vetoomus iäkkäiden ulkoiluoikeuden sisällyttämisestä itsemääräämislain säädöksin

30.4.2014 Hengitysliiton ja Sydänliiton kannanotto liikuntalain valmisteluun

 

Tupakkalaki

20.9.2019 Lausunto tupakkaveron muuttamisesta

18.10.2018 Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

27.11.2017 Hengitysliiton toimenpide-ehdotukset tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmälle

30.3.2016 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

15.9.2015 Lausunto HE Tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

5.2.2013 Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi

 

Vapaaehtoistyö

30.11.2015 Lausunto: Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

 

Muut

3.2.2020 Lausunto Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

12.9.2019 Hengitysliiton lausunto rahankeräysasetuksesta

24.5.2019 Lausunto Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019 – 2023

25.1.2018 Hengitysliiton lausunto Kansalliseen ilmansuojeluohjelmaan 2030

8.10.2018 Hengitysliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ympäristösuojelulain muuttamisesta

14.3.2018 Hengitysliiton lausunto rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosluonnoksista

23.2.2018 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

20.5.2017 Omaishoitajien tukea ei saa leikata

28.3.2017 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

20.11.2015 Lausunto: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja

11.11.2014 Lausunto Sydänliiton kanssa hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi

8.1.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi

3.12.2013 Lausunto lisäyksestä tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen

4.4.2013 Kannanotto Luonnonsuojeluliiton lausuntoon "ilma laatu ja kaupunkiympäristö"

3.9.2012 Lausunto valtioneuvoston ehdotuksesta vähintään 50 megavatin polttolaitosten päästöjen rajoittamiseksi

8.5.2012 Lausunto valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon

22.3.2012 Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamiseen terveystiedon opetuksen osalta

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa