Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovin koulutustarjontaan kuuluvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Ammattiopisto Luovi on osa Hengitysliittoa.

Vaihde 020 757 4000
www.luovi.fi