Huolehditaan turvallisesta äänestämisestä

Kunnallisvaalit järjestetään keväällä suunnitellusti, vaikka elämme edelleen koronapandemian aikaa. Kenenkään ei pidä joutua tinkimään äänioikeudestaan koronapelon tai mahdollisen riskiryhmään kuulumisen vuoksi. On paljon asioita, joita voimme tehdä huolehtiaksemme turvallisesta äänestämisestä. Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset.

Todennäköistä on, että koronapandemia ja koronarokotustilanne vaihtelevat eri puolella Suomea
ennakkoäänestyksen aikaan ja vaalipäivä 18.4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suunnitelman mukaan ikääntyneiden (yli 70-vuotiaiden) rokotukset on ehditty tehdä vaaleihin mennessä, mutta vahvistusrokotuksia ei. Riskiryhmien rokotusaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Usein ikääntyneet ihmiset suosivat varsinaista vaalipäivää. Yksi keino vaikuttaa vaalipäivän ruuhkiin ja ikäihmisten turvallisuuteen vaalipäivänä, on käydä äänestämässä ennakkoon.

Äänestyspaikkojen turvallisuuteen voimme vaikuttaa seuraavin keinoin:

  • olemme erityisen tarkkoja äänestyspaikoilla käsihygieniasta
  • käytämme kasvomaskeja
  • säilytämme turvavälit.

Hengitysliitto kannustaa vaalijärjestelyistä huolehtivia hyödyntämään seuraavia ratkaisuja:

  • mahdollisuus äänestämiseen ulkotilassa vaalipaikan pihalla
  • jonotusta osittain ulkotiloissa, odotustila sisälle, jos ei pitkäaikaissairauden vuoksi pysty jonottamaan ulkona
  • vain tietty henkilömäärä kerrallaan sisään äänestyspaikkoihin
  • mahdollisuus riskiryhmään kuuluville nopeampaan äänestykseen ohituskaistan avulla
  • järjestysmiehet huolehtimaan turvavälien noudattamisesta
  • penkkejä saataville sekä sisällä että ulkona.

Toivomme, että viranomaiset pystyvät tarjoamaan kotiäänestysvaihtoehdon niille, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan, mutta eivät pysty tulemaan äänestyspaikalle. Ohjeita kotiäänestyksen pyytämiseen ja järjestämiseen löytyy Oikeusministeriön sivulta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Toivomme, että äänestyspaikoilla olevat ja kotikäyntejä tekevät vaalitoimitsijat rokotetaan ainakin kertaalleen ennen vaaleja.