Huolehditaan turvallisesta äänestämisestä

Kenenkään ei pidä joutua tinkimään äänioikeudestaan koronapelon tai mahdollisen riskiryhmään kuulumisen vuoksi. On paljon asioita, joita voimme tehdä huolehtiaksemme turvallisesta äänestämisestä. Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset.

Todennäköistä on, että koronapandemia ja koronarokotustilanne vaihtelevat eri puolella Suomea ennakkoäänestyksen aikaan 26.5.–8.6. ja vaalipäivänä 13.6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan ikääntyneiden (yli 70-vuotiaiden) ja riskiryhmien rokotusaikataulu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. THL:n mukaan he ehtivät saada ensimmäisen rokotuksen vaaleihin mennessä, mutta eivät välttämättä vahvistusrokotusta.

Usein ikääntyneet ihmiset suosivat varsinaista vaalipäivää. Yksi keino vaikuttaa vaalipäivän ruuhkiin ja ikäihmisten turvallisuuteen vaalipäivänä, on käydä äänestämässä ennakkoon. Ennakkoäänestystä on pidennetty kahteen viikkoon, jotta mahdollisimman moni voisi käydä äänestämässä hyvissä ajoin.

Äänestyspaikkojen turvallisuuteen voimme vaikuttaa seuraavin keinoin:

  • olemme erityisen tarkkoja äänestyspaikoilla käsihygieniasta
  • käytämme kasvomaskeja
  • säilytämme turvavälit.

Hengitysliitto kannustaa vaalijärjestelyistä huolehtivia hyödyntämään seuraavia ratkaisuja:

  • mahdollisuus äänestämiseen ulkotilassa vaalipaikan pihalla
  • jonotusta osittain ulkotiloissa, odotustila sisälle, jos ei pitkäaikaissairauden vuoksi pysty jonottamaan ulkona
  • vain tietty henkilömäärä kerrallaan sisään äänestyspaikkoihin
  • mahdollisuus riskiryhmään kuuluville nopeampaan äänestykseen ohituskaistan avulla
  • järjestysmiehet huolehtimaan turvavälien noudattamisesta
  • penkkejä saataville sekä sisällä että ulkona.

Toivomme, että viranomaiset pystyvät tarjoamaan kotiäänestysvaihtoehdon niille, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan, mutta eivät pysty tulemaan äänestyspaikalle. Ohjeita kotiäänestyksen pyytämiseen ja järjestämiseen löytyy Oikeusministeriön sivulta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Toivomme, että äänestyspaikoilla olevat ja kotikäyntejä tekevät vaalitoimitsijat rokotetaan ainakin kertaalleen ennen vaaleja.