Homekorjausurakan siivousvaiheet

Homekorjaustyö vaatii 3 erilaista siivousta.

Purkuvaiheen ja rakennusjätteiden poistamisen jälkeen tehdään perusteellinen, lattiasta kattoon ulottuva siivous. Näin uudet rakenteet voidaan rakentaa puhtaille alustoille. Korjaustöiden päätyttyä tehdään rakennesiivous.

Homekorjausurakan viimeinen vaihe on homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistaminen. Myös tämä vaihe on tärkeä.

Homekorjaustöissä vapautuu aina sisäilmaan ja pinnoille runsaasti mikrobeja. Jos kattavaa, koko tilan homesiivousta ja irtaimiston puhdistamista ei tehdä, pinnoille jää jo aiemmin tilojen käyttäjille oireita aiheuttaneita mikrobeja. Valitettavasti tätä siivousvaihetta laiminlyödään usein.

Siivoustöiden aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään homepölyn ja homeiden aineenvaihduntatuotteiden pääsy hengitysteihin ja iholle.

Sisäilmasta herkästi oireilevien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten korjattuihin tiloihin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. 

Kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta ja homeettomaksi siivouksesta löydät lisää tietoa Hometalkoot.fi-sivustolta.

Kosteus- tai homevaurioisen kodin irtaimisto tulee puhdistaa huolellisesti ennen kuin kalusteet ja tavarat viedään varastoon tai uuteen asuntoon.

Katso siivousohjeet Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus -sivultamme.

Irtaimisto haisee homeelle, jos siihen on tarttunut homeiden aineenvaihdunnasta hajumolekyylejä. Jos huolellisen puhdistuksen jälkeenkin tavarat haisevat voimakkaasti homeelle tai aiheuttavat oireita, niistä kannattaa luopua.

Irtaimiston puhdistuksen tavoitteena on estää oireilun ja hajuhaittojen jatkuminen uudessa asunnossa. Home ei kuitenkaan lähde kasvamaan ja lisääntymään uudessa asunnossa, ellei siellä ole homeenkasvulle edellytyksiä eli ylimääräistä kosteutta.

Tavarat, joissa näkyy selvää homekasvustoa, tulee hävittää. Myös voimakkaasti homeelle haisevat tavarat tulee hävittää. Vaurioituneet tavarat, joista luovutaan, tulee toimittaa suoraan jäteasemalle. Niitä ei saa myydä eteenpäin tai viedä kierrätykseen.