Pienoiskuva asunnosta avaimet ja oikeuden nuija

Vastuunjako taloyhtiössä

Tältä sivulta löydät:

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuista säädetään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4. luvussa. Lain määräykset ovat yleisluontoisia.

Kiinteistöliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa ovat laatineet lain määräysten pohjalta Taloyhtiön vastuunjakotaulukon. Taulukossa havainnollistetaan ja selkeytetään osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuita. Vastuunjakotaulukon löydät Kiinteistömedian verkkosivuilta.

Lisäksi Hometalkoot-sivustolla on koottua tietoa vastuunjaosta taloyhtiössä yksittäisten järjestelmien ja rakenneosien osalta.

Taloyhtiössä voidaan poiketa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta. Tällöin vastuunjaosta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii yhtiökokouksen päätöksen. Yhtiöjärjestykseen otettu määräys on ensisijainen asunto-osakeyhtiölakiin nähden.

Taloyhtiön vastuu

Yhtiön vastuulle kuulu kunnossapitovastuu osakehuoneistojen rakenteista ja eristeistä. Lisäksi yhtiö on velvollinen pitämään kunnossa perusjärjestelmät kuten lämmitys-, sähkö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät.

Osakkaan vastuu

Osakkaan vastuulle kuuluvat hänen hallitsemansa osakehuoneiston sisäosat lukuun ottamatta huoneistossa olevia rakenteita, eristeitä ja yhtiön vastuulla olevia perusjärjestelmiä.

Perusjärjestelmillä tarkoitetaan asuinkiinteistön järjestelmiä kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, jotka ovat välttämättömiä tai tarpeellisia huoneiston käyttämiselle ja perusteltuja huoneiston käyttäjien terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Osakas vastaa huoneiston kunnossapidosta asunto-osakeyhtiölain mukaisesti silloinkin, kun hän on vuokrannut asunnon.