Aktuellt: coronaviruset COVID-19

Grundläggande information om luftvägssjukdomar och coronaviruset.

Kontakt med hälsovården | Riskgrupper | Förebyggande | Allmän information | Corona och sömnapné |

Covid-19-viruset: informationskällor

Hälsoinformation lämnas dagligen och myndigheterna ger rekommendationer. Institutet för hälsa och välfärd THL följer situationen i Finland kontinuerligt och ger anvisningar för att skydda sig och agera.
 
 

COVID-19-sjukdomen

Vad ska jag göra om jag får symtom?

Se aktuella anvisningar på THL:s webbplats, de uppdateras ofta. Huvudregeln är enkel: om du blir sjuk, stanna hemma. Om du har lindriga influensasymtom, stanna hemma tills du är frisk. På så sätt kan vi ge vårdpersonalen arbetsro att fokusera på de allvarligaste fallen. 
 

Kontakt med hälsovården

Det finns köer till telefontjänster. Ring tjänsten endast om egenvård inte fungerar. Enbart misstanke om coronavirusinfektion räcker inte längre som anledning att ringa jourhjälpen eller hälsostationer. 
Använd hellre elektroniska symtombedömningar på nätet:
 
 

När är jag så sjuk att jag måste söka vård?

Om du har andnöd som inte går över (med inhalationsmedel som används för att behandla din lungsjukdom) och ditt allmänna tillstånd förvärras, bör du söka vård. 
 

Hur kontaktar jag hälsovården?

Börja med att alltid ta kontakt per telefon med din hälsocentral, din företagshälsovård eller journummer 116117. Kontaktinstruktioner finns på kommunens webbplats, dessa varierar från kommun till kommun. Nödnumret 112 är avsett för nödsituationer och detta bör lämnas åt dem som behöver omedelbar hjälp. Arbetsgivarna ger arbetsplatsspecifika riktlinjer i enlighet med THL:s rekommendationer. 
 

Telefonrådgivning och chatt

 • Journumret 116 117 hänvisar till rätt vårdplats och ger anvisningar om egenvård om du inte kan vänta på att hälsostationen öppnas på HUS-området. Numret fungerar dygnet runt. 
 • Den riksomfattande telefonrådgivningen 0295 535 535 ger inte hälsorådgivning, utan allmänna råd om coronaviruset. Frågor besvaras också i chatten.
 

Riskgrupper

Alla som är sjuka i en lungsjukdom bör vara särskilt försiktiga. 
Ju fler riskfaktorer en person har, desto högre är risken att utveckla en allvarligare form av coronavirusinfektion. 
Enligt THL ökar risken för allvarlig coronavirusinfektion om man har en underliggande sjukdom som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft, till exempel:
 
över 70 år
okontrollerade, kroniska lungsjukdomar
kroniska svåra hjärtsjukdomar
diabetes med organskador
kronisk lever- eller njursvikt
kronisk sjukdom som försämrar immunförsvaret, som lymfom
medicin som betydligt försvagar immunförsvaret.
 
Den ansvariga läkaren bedömer vid behov ifall personens grundläggande sjukdom är så pass allvarlig att en person riskerar att få en allvarlig coronavirusinfektion. 
För personer med lungsjukdomar kan infektionssjukdomen som orsakas av coronaviruset vara allvarligare än en vanlig influensa.
 
Svårighetsgraden av lungsjukdomen påverkar hur farlig coronavirusinfektionen blir. Okontrollerad lungsjukdom ökar risken för allvarlig coronavirusinfektion, särskilt hos äldre. Om astma är under kontroll och lungorna fungerar normalt är risken inte lika stor som för en person med nedsatt lungfunktion på grund av till exempel KOL, bronkiektasier eller lungtransplantation.
 
Även om svårighetsgraden av lungsjukdomen påverkar svårighetsgraden av coronavirusinfektionen, är åldern den största riskfaktorn: de allvarligaste fallen har hittills konstaterats hos personer över 70 år, den största risken har personer över 80 år. Hos barn har coronaviruset hittills orsakat endast lindriga fall. 
 
Andra faktorer som generellt försämrar lungfunktionen och kan öka coronavirusinfektionens hälsorisk är:
 • sjuklig övervikt (BMI d.v.s. Body Mass Index över 40)
 • daglig rökning, inklusive e-rökning.
   
Tillsvidare finns det väldigt lite information om vilken effekt coronavirusinfektion har på graviditet eller gravida kvinnor, men aktuella uppgifter tyder på att det inte finns någon större risk. Det rekommenderas dock att gravida kvinnor är särskilt försiktiga och undviker sociala kontakter om möjligt.
 
 

Kan en person med lungsjukdom som hör till en riskgrupp klara sig med milda symtom eller måste personen läggas in på sjukhus omedelbart?
 

Patienter med astma kan också ha lindriga symtom av sjukdomen som coronaviruset orsakar och behöver inte läkarvård. Patienter med svår lungsjukdom hör till riskgruppen. Följ anvisningarna du har fått när sjukdomen blir värre. Sök vård om andningsbesvären inte går över med medicinering.
 

Jag använder astmamedicin varje dag. Hör jag till en riskgrupp?

Kontrollerad astma är en relativt låg riskfaktor med coronaviruset.
 

Hör en person som är sjuk i sömnapné till en riskgrupp?
 

I THL:s lista hör en person med sömnapné inte till riskgruppen om det inte finns några andra associerade sjukdomar. Sömnapné är inte förknippad med inflammation i lungorna på samma sätt som till exempel astma.
 

Hör patienter med sällsynta lungsjukdomar till en riskgrupp? 
 

Ja, särskilt om lungsjukdomen är okontrollerad. 
 

Hör rökare till en riskgrupp?
 

Rökning försämrar lungornas funktion så den ökar coronavirusinfektionens hälsorisk. Det är värt att sluta röka. Andningsförbundets Stumppi.fi-tjänst ger stöd via telefon och på nätet för att sluta röka.
 

Hör snusare till en riskgrupp?
 

Snusaren sätter fingrarna i munnen flera gånger om dagen när prillan sätts in och tas ut. Särskilt under coronavirusepidemin bör du vara noga med att tvätta händerna för att förhindra att du eller andra blir sjuka. Ansiktsberöring relaterad till snusande och brist på handhygien ökar smittorisken. Det är värt att sluta snusa. Stumppi.fi-tjänsten hjälper dig att sluta.

 

Jag har svår lungsjukdom och jag är redan 76 år gammal. Om jag blir sjuk i corona, kommer jag att vårdas? 

Ingen lämnas utan vård. Allas symtom behandlas även om det inte finns en bot mot coronavirusinfektion än.  
 

Förebyggande
 

Hur undviker jag att bli smittad?

De bästa sätten att förhindra coronavirusinfektion är god handhygien och sunt förnuft. Det är viktigt att en patient med luftvägssjukdom tar hand om sitt allmänna tillstånd, medicinering och annan behandling i enlighet med hälsovårdens instruktioner.  
Tvätta händerna med tvål i minst 20 sekunder. Undvik att skaka hand och hosta mot armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Dessa riktlinjer gäller även förebyggande av andra infektionssjukdomar. 
 

Hur tar jag hand om mig själv?

Patienter med lungsjukdom bör ta hand om sin egen grundmedicinering enligt läkarens anvisningar. Det är ändå en bra idé att kontrollera att det finns medicin hemma för en månad. Det har inte förekommit några leveransproblem med medicin som andas in, åtminstone inte för tillfället. Andningsskydd skyddar inte mot smitta. Andningsförbundet och Filha rekommenderar att personer med luftvägssjukdomar tar influensa- och pneumokockvacciner.
 
Personer med lungsjukdomar bör ta hand om sitt eget immunförsvar och allmäntillstånd. Aktiv motion är viktigt vid behandling av luftvägssjukdomar. På Andningsförbundets YouTube-kanal hittar du mångsidiga motionsvideor (på finska) som hjälper dig att träna hemma.
Påminn dina närstående att du hör till riskgruppen. De bör därför också vara särskilt försiktiga. 
 

Jag är allergisk mot pollen. Hur förbereder jag mig inför pollensäsongen?

Du kan skaffa allergimedicin på förhand. Nu är det dags att börja med daglig användning av nässpray som innehåller kortison. Det hjälper också att skölja näsan med till exempel en nässköljningskanna varje dag. Då absorberas näsläkemedel bättre på näsans slemhinnor. Det är bra att förbereda sig för pollensäsongen genom att på förhand köpa antihistamin och ögondroppar, om symtomen kräver dem.
 

Hur skiljer jag pollenallergi från coronasymtom? 

Symtom på grund av pollen skiljer sig delvis från de symtom som orsakas av COVID-19-coronaviruset. Vanliga symtom vid pollenallergi är kliande ögon och vattning snor, dessa hör inte till typiska coronasymtom. Coronaviruset kan också ge feber, vilket inte är ett allergisymtom. Andnöd och hosta på grund av pollenallergi kan likna coronasymtom. Du kan använda testet på Omaolo.fi för att avgöra om dina symtom liknar coronasymtom. Om andnöden blir mycket svår och febern stiger, ring hälsocentralen. 
 

Allmän information om coronaviruset

Covid-19-infektionssjukdomen som coronaviruset orsakar kan orsaka komplikationer för patienter med luftvägssjukdomar (dvs. lungsjuka), eftersom deras lungfunktion är ofta försämrad. Virusinfektionen orsakar inflammation i lungorna. Eftersom det är en virussjukdom, fungerar inte antibiotika mot coronaviruset och det finns inget vaccin.
 
Det är en ny sjukdom, så forskningsdata uppdateras ständigt. Enligt aktuella uppgifter är den genomsnittliga inkubationstiden för sjukdomen 4–5 dagar, intervallet kan variera individuellt 2–12 dagar. I sjukdomen som orsakas av coronaviruset är det första stadiet ofta mildare för att sedan bli värre den följande veckan. Symtom på coronavirusinfektion har varit hosta, feber och tillhörande muskel- och huvudvärk samt andnöd. 
 

Kan en person utan symtom smitta andra personer?

Ja, i princip, även om risken är låg enligt aktuella uppgifter. Det verkar vara möjligt att personen inte har feber i det tidiga stadiet av virusinfektionen och symtomen kan variera något. Det har förekommit fall där personer utan symtom eller med lindriga symtom har smittat andra.
 

Vem kan bli testad för coronaviruset?

Enligt anvisningen som THL och sjukhusdistrikten uppdaterade 15.4. ska testning för coronaviruset ökas i Finland. Alla patienter inom primärvården och den specialiserade sjukvården med symtom som tyder på coronavirusinfektion eller utifrån en läkares bedömning misstänks ha en coronavirusinfektion hänvisas till testning från och med nu. Till testning hänvisas även till exempel personal inom social- och hälsovården samt andra personer som arbetar inom kritiska branscher, om de misstänks vara smittade med coronavirus. Det är dock inte ändamålsenligt att utföra oriktad testning på den symtomfria befolkningen. 
 

När ska man misstänka corona, och när vanlig influensa? Kan en coronavirusinfektion med lindriga symptom skiljas från en vanlig influensa?

Intensiteten av symtomen är individuell. Baserat på symtomen kan du inte avgöra om orsaken till luftvägsinfektionen är coronaviruset eller ett annat virus eller bakterie. Det enda sättet att bli säker att bli testad.
 

Kan corona orsaka symtom som liknar tuberkulos?

Coronasmittans symtom liknar influensa, men hosta, andningsbesvär och feber liknar många andra lungsjukdomar. Dessutom förekommer symtomen på tuberkulos inte enbart med tuberkulos.
 

Hur länge är man sjuk av coronaviruset?

För närvarande uppskattas det att återhämtningen, beroende på sjukdomens svårighetsgrad, tar från dagar till veckor.
 

Hur länge är en smittad person smittsam efter att symtomen försvunnit?

Än så länge vet man inte. THL uppmanar alla som har influensasymtom att stanna hemma tills även milda symtom har försvunnit. 
 

Kan man insjukna i coronaviruset igen? Är en ny coronavirusinfektion värre än den första?

Enligt den aktuella bedömningen blir en person som varit sjuk i coronaviruset immun. För närvarande vet man inte hur långvarig immuniteten blir. Det är möjligt att bli sjuk igen, men man vet inte hur svår den nya sjukdomen blir.
 

Kommer fostret att påverkas vid graviditet om man exponeras till eller blir smittad av coronaviruset?

Coronaviruset har veterligen inte smittats via blod från mamman till det ofödda barnet. Inte heller när det gäller de andra coronavirusen (SARS och MERS) finns det beskrivet att virusen smittat det ofödda barnet via moderns blodomlopp.
 

Förstörs lungorna av sjukdomen som coronaviruset orsakar?

För vissa drabbade orsakar coronaviruset omfattande inflammation i lungvävnaden, vilket kan orsaka mer permanenta skador på lungorna. Enligt aktuella uppgifter kan coronaviruset lämna fibros (bindvävsbildning) i lungorna, även efter man återhämtat sig från akut sjukdom. Långvariga effekter är ännu inte kända.
 

Corona och sömnapné
 

Om jag blir smittad av corona, hur använder jag en CPAP- eller APAP-apparat?

 

Den egna CPAP-apparaten bör användas i möjligaste mån även när man är sjuk i coronaviruset. CPAP-apparaten förhindrar andningsavbrott som hör till apné, och den nattliga syrebristen till följd. Det är viktigt att en insjuknad person får syre.
CPAP-apparaten kan öka risken att familjemedlemmarna smittas av coronaviruset, så coronapatienten som använder en CPAP-apparat bör isoleras från resten av familjen om möjligt. I vilket fall som helst löper personer som bor i samma hushåll en ökad risk att bli smittade av coronaviruset om någon i samma hushåll är smittad. 
 
En person med en sömnapné som smittas av coronaviruset bör alltid ta sin egen CPAP-apparat till sjukhuset. CPAP-apparaten kan inte användas för att behandla andningssvikt som coronaviruset orsakar, men den reparerar andningsavbrott som hör till sömnapné och på detta sätt hjälper med syresättning under sömnen. På sjukhuset kan de som använder CPAP placeras i separata lokaler, vilket minskar den ökade smittorisken de innebär.
 

Ska jag använda CPAP när jag är vaken om jag är smittad av coronaviruset?

Nej. Den hjälper inte eftersom CPAP-apparaten håller de övre luftvägarna öppna och hjälper inte med den faktiska andningssvikten. De övre luftvägarna är alltid öppna när man är vaken. Andningen är som svagast medan en person sover, därför hjälper en CPAP-apparat vid andningsavbrott under sömnen i synnerhet.
 
Läs mer:

 

Corona, vacciner och medicinering

Är vaccination mot lunginflammation användbart för behandling av lunginflammation som coronaviruset orsakar?

 

Det finns inget vaccin mot coronaviruset, utvecklingen har bara börjat. Motståndskraften kan minskas efter att man har haft en virusinfektion, vilket gör att man blir mer utsatt för en bakteriell lunginflammation. Vaccinet mot lunginflammation förebygger bakteriell lunginflammation som kan förekomma som en följdsjukdom. Vaccin mot lunginflammation rekommenderas ofta för patienter med kronisk lungsjukdom.
 

Lönar det att ta astmamedicin om man har influensasymtom?

Ja, enligt läkarens anvisningar. Astma är en långvarig och varierande inflammation av slemhinnorna i lungorna, som behandlas med astmaläkemedel. Astma ska alltid behandlas enligt anvisningar för egenvård. Obehandlad och okontrollerad astma ställer en högre risk för hälsan i alla situationer.
 

Kan en person med astma sluta med kortisonbehandling? Påverkar kortison coronasjukdomen?

Man ska aldrig sluta en behandling på egen hand, utan alltid följa läkarens instruktioner. Inhalerad astmamedicin behandlar långvarig och varierande inflammation av lungornas slemhinnor som orsakas av astma. Man får inte sluta med behandlingen.
 
Tillsvidare finns det inga bredare bevis för effekten av kortison på coronaviruset på ett eller annat sätt. Kortison som tablett ska man inte börja med på egen hand, om inget annat anges. Vissa astmatiker kan ha möjlighet att få en tablettkortisonkur på recept om astman blir värre. I nuläget bör man dock inte börja med kuren utan att prata med läkaren först, såvida man inte är helt säker på att det verkligen är fråga om astma som håller på att bli värre. 
 
 

Vilket är säkrare för en coronaviruspatient, paracetamol eller ibuprofen?
 

Enligt FIMEA:s experter är paracetamol det bästa alternativet. Det finns tvivel om lämpligheten av ibuprofen för coronapatienter, men bevis saknas. Paracetamol är garanterat säkert, så det är att föredra. Om du har ordinerats antiinflammatoriska läkemedel som tas regelbundet, sluta inte utan att rådfråga din vårdgivare.
 

Lönar det sig att skaffa läkemedel i lager?

Nej. Det finns ingen anledning att skaffa överstora hemlager för säkerhets skull. Normal beredskap räcker. Läkemedlen räcker till om människorna inte hamstrar.
 

 

Finns det några rekommenderade läkemedel som kan hjälpa med corona?

Hittills finns den ingen allmän rekommendation för medicinering mot coronaviruset. Medicinska frågor bör lösas individuellt med läkaren.
 
 

Corona, sjukfrånvaro och frånvaro från arbetsplatsen
 

Ska någon som hör till riskgruppen gå till arbete om möjlighet till distansarbete inte finns?

Frågan bör tas upp med den egna chefen. Detta är en avtalsfråga mellan den anställda och arbetsgivaren. I vissa fall kan det vara möjligt att tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården i ett trepartsmöte diskutera andra sätt att arbeta eller ändra arbetsförhållanden.
 

Hur kan jag bli sjukskriven om jag måste undvika att besöka hälsocentralen?

Du bör alltid kontakta din chef och ta reda på om det finns alternativ till ett läkarintyg i denna undantagssituation. Om din företagshälsovård finns på en hälsocentral, kontakta hälsocentralen och fråga om det går att hitta en lösning via telefon. Vissa hälsocentraler och privata hälsoföretag/företagshälsovården tillhandahåller läkartjänster på distans. 
 

Karantän

Vänligen kontrollera myndigheternas webbsidor för aktuella anvisningar. 
 

Var kan jag röra mig nu?

Under coronaviruspandemin rekommenderar Andningsförbundet alla lungsjuka och andra riskgrupper att undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll, där det är möjligt. 
Syftet med dessa begränsningar är att skydda dem som hör till riskgruppen. Följ myndigheternas anvisningar, de kan ändras.
 

Coronaviruset och ventilation

Kan coronaviruset spridas via ventilation?

Syftet med ventilation är att föra in ren luft i byggnaden och att föra bort föroreningar och fukt från inomhusluften. Således kan den potentiella viruskoncentrationen i inomhusluften också spädas ut genom effektiv ventilation. Ändamålsenlig ventilation kan därför sannolikt minska risken för coronarvirusexponering.
 
 

Andra bekymmer som coronaviruset orsakar
 

Jag är orolig för mina äldre släktingar och vänner, vad ska jag göra?

I stället för möten bör du hålla kontakten per telefon eller via nätet. Se gärna till att dina närstående får hjälp med att sköta sina nödvändiga butiks- och apoteksärenden och andra ärenden. De nödvändiga inköpen kan levereras till dörren. 
Om dina äldre släktingar håller kvar till sin önskan att röra sig på offentliga platser, fortsätt att diskutera om risken för exponering med dem. Vädja till myndigheternas rekommendationer och din mänskliga oro för dem. Var och en av oss gör våra egna val i slutändan.
 

Vad ska jag göra om coronadiskussionen ger mig ångest?

THL har samlat instruktioner på sin hemsida om hur man tar hand om sig själv och sina närstående om diskussionen om coronaviruset orsakar ångest. Det är viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil och goda rutiner i vardagen: äta hälsosamt, sova tillräckligt, träna hemma eller motionera i naturen, och hålla kontakten med familj och vänner per telefon och via nätet. Det är normalt att känna sorg, förvirring, rädsla och ilska under undantagsförhållanden.
 

Krisstöd med låg tröskel:

 

Du som har en lungsjukdom, kom ihåg dessa i synnerhet:
 

 • Undvik fysiska kontakt med andra människor. Ta kontakt per telefon.
 • Tvätta händerna och hosta mot armvecket. 
 • Skaka inte händer.
 • Ta hand om din medicinering. 
 • Ta hand om ditt allmänna tillstånd. 
 • Om du mår sämre, stanna hemma.
 • Om andnöden inte förbättras med dina inhalerade läkemedel, kontakta hälsovården.
 • Följ anvisningar: www.thl.fi
 • Påminn dina närstående att du hör till riskgruppen. 
 

Källor

Mervi Puolanne, föreningschef, Andningsförbundet rf
Tuula Vasankari, professor, generalsekreterare, specialist i lungsjukdomar, Filha ry
Miia Aro, specialist- och överläkare, specialist i lungsjukdomar och allergologi, Filha ry
Tuuli Heinikari, specialist- och överläkare, specialist i lungsjukdomar och allergologi, Filha ry
Tuomo Oikarainen, företagshälsovårdsläkare, Coronavirus-rådgivningsrobot.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa