Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) är en långsamt framskridande lungsjukdom som oftast förekommer i anslutning till rökning.

Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor och i lungvävnaden. Inflammationen förorsakar så småningom bestående förträngningar i luftrören samt lungemfysem. Luftflödet försämras i lungorna, varvid det blir för mycket luft kvar i lungorna och det blockerar lungorna, även om utandningen är kraftig. Detta är den huvudsakliga orsaken till den andnöd som KOL-patienten upplever.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom kännetecknas av en bestående förträngning av de små andningsvägarna, förstörd lungvävnad samt försämrad utandning. Trots att förträngningen i huvudsak är obotlig, kan den insjuknade genom egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång, prognosen och sin egen funktionsförmåga.

Enligt uppskattningar är det cirka 5–10 procent av den vuxna befolkningen som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Antalet kan vara dubbelt så många om man också räknar med dem som uppvisar de första symptomen, det vill säga kronisk luftrörskatarr.

En lindrig sjukdom inverkar endast lite störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen betydligt nedsatt.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.