Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) är en långsamt framskridande lungsjukdom som oftast förekommer i anslutning till rökning.

Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor och i lungvävnaden. Inflammationen förorsakar så småningom bestående förträngningar i luftrören samt lungemfysem. Luftflödet försämras i lungorna, varvid det blir för mycket luft kvar i lungorna och det blockerar lungorna, även om utandningen är kraftig. Detta är den huvudsakliga orsaken till den andnöd som KOL-patienten upplever.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom kännetecknas av en bestående förträngning av de små andningsvägarna, förstörd lungvävnad samt försämrad utandning. Trots att förträngningen i huvudsak är obotlig, kan den insjuknade genom egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång, prognosen och sin egen funktionsförmåga.

Enligt uppskattningar är det cirka 5–10 procent av den vuxna befolkningen som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Antalet kan vara dubbelt så många om man också räknar med dem som uppvisar de första symptomen, det vill säga kronisk luftrörskatarr.

En lindrig sjukdom inverkar endast lite störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen betydligt nedsatt.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2612237785471411

  Hengitysliitto

  Uni on hyvinvointimme perusta ja sen tärkein tehtävä on ihmisen energiavarastojen täydennys. Uni myös vahvistaa muistiamme. Unessa muistijäljet päivällä omaksutuista asioista painuvat syvemmälle mieleen. Lue lisää uusimmasta Hengitys-lehdestä: https://bit.ly/2GCLP0e

 • Facebook : 2611813128847210

  Hengitysliitto

  Unen SM-kisat alkavat huomenna torstaina ja mukana on kaksi Yksi elämä -edustajaa: kankaanpääläinen Jani ja helsinkiläinen Pirjo. Pirjo työskentelee henkilöstön hyvinvoinnin parissa ja määrittelee itsensä hyväksi nukkujaksi. Jani taas tekee työtä perheiden parissa ja unelmoi kisan myötä rauhallisesta yöstä hotellissa. Lue lisää Janista https://bit.ly/2ZmYrA2 ja Pirjosta https://bit.ly/2DwrvMh #yksielämä #hyväuni. Hengitysliitto on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa.

 • Facebook : 2611801895515000

  Hengitysliitto

  Onko kodissasi sisäilmaongelma? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Korjausneuvojat neuvovat sinua homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.