Så här utreder du problemen med inomhusluften

Inomhusluften ska vara frisk och inte kunna märkas. I en vanlig kontorsmiljö ska inte finnas någon avlopps-, kemikalie-, mögel- eller jordkällarlukt. Orsaken till lukt bör alltid utredas och avlägsnas. Många av de faktorer som bidrar till problem med inomhusluften går dock inte att förnimma med sinnen. Inte ens ett större mögelproblem behöver nödvändigtvis varken synas eller lukta. Då kan symptomen väcka en misstanke om att det finns ett problem med inomhusluften, och särskilt då om symptomen uppstår i en viss byggnad och avtar på annat håll.

De symptom som människor upplever kan variera avsevärt från person till person. En del av dem som vistas i samma byggnad får inga som helst symptom, medan de som är känsligast får symptom och till och med kan insjukna.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till, när problemen med inomhusluft utreds:

 • symtom- och exponeringsuppgifter: symptomens svårighets- och besvärsgrad, andningsvägs- och allmänsymptom, återkommande infektioner och deras tillfriskningshastighet, läkemedelsrespons
 • tidigare konstaterade infektioner och en atopibakgrund
 • rökning
 • exponering i arbetet, på dagis, i skolan, hemma och vid hobbyer
 • symptomens begynnelsetid, tidsmässig kontakt med fuktskadan och byggnaden med misstänkta skador
 • symptomförändringar under semestrar och resor
 • symptom som uppstått i andra byggnader, där det funnits fuktskador
 • symptom som andra haft i samma miljö.

Efter att symptomen har utretts ska en byggnadsteknisk undersökning och den provtagning som är nödvändig utföras.

I fastigheten lönar det sig att ta fram hanteringsanvisningar för inomhusluftsfrågor samt grunda en inomhusluftsgrupp för att koordinera utredningsarbetet och underlätta informationsflödet för att därigenom påskynda även beslutsfattandet. En öppen och tidsenlig kommunikation mellan ägaren och användarna ökar förtroendet mellan samtliga parter.

 

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2505551876140003

  Hengitysliitto

  Puunpoltto on tunnelmallista ja kuuluu suomalaiseen kulttuuriin; kukapa ei mielellään rentoutuisi puulämmitteisen saunan lauteilla tai takassa räiskyvän tulen äärellä. Samalla puun pienpoltto tuottaa haittoja, sillä se on merkittävä pienhiukkasten tuottaja Suomessa.

 • Facebook : 2505428456152345

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt

 • Facebook : 2503921576303033

  Hengitysliitto

  Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon perusteella monet sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä työelämässä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa. Lue kirjoitus täällä: https://bit.ly/2V6TUz0

 • Facebook : 2498868116808379

  Hengitysliitto

  Sosiaaliturvaopas on päivitetty ajan tasalle. Voit tututua ja ladata sen osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas on erinomainen työväline järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, mutta siitä hyötyvät myös esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset. Lue lisää: https://bit.ly/2BD1ERT

 • Facebook : 2497297406965450

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt