Andningsförbundet

Andningsförbundet är en organisation inom social- och hälsovårdsområdet, vars syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka för att vi alla skulle kunna andas lättare.

Att främja andningshälsan innebär att särskilt de frågor som rör en god andnings- och inomhusluften lyfts upp samtidigt som man förespråkar motion, hälsosamma levnadsvanor och rökfrihet.

Ett gott liv för de andningssjuka främjas genom att producera kunskap samt genom ta ställning till frågor som handlar om att de insjuknade är berättigade till tjänster och god vård. Målet är att de andningssjuka och deras närstående ska kunna leva ett likställt och aktivt liv, vara aktiva i samhället samt stödja varandra genom att verka som frivilliga, jämlikar och erfarenhetsaktörer.

Vi producerar material till de som är intresserade av andningshälsa och -sjukdomar. En del av materialet kan fås på svenska. Därutöver producerar vi finskspråkigt material som är avsett för de professionella inom social- och hälsovården, såsom Hengityskanava-nyhetsbrevet. Cirka var femte finländare har en andningssjukdom. Andningsförbundet har cirka 27 000 medlemmar, 84 lokala andningsföreningar och 2 nationella föreningar.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2505428456152345

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt

 • Facebook : 2503921576303033

  Hengitysliitto

  Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon perusteella monet sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä työelämässä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa. Lue kirjoitus täällä: https://bit.ly/2V6TUz0

 • Facebook : 2498868116808379

  Hengitysliitto

  Sosiaaliturvaopas on päivitetty ajan tasalle. Voit tututua ja ladata sen osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas on erinomainen työväline järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, mutta siitä hyötyvät myös esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset. Lue lisää: https://bit.ly/2BD1ERT

 • Facebook : 2497297406965450

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt