Andningsförbundet

Andningsförbundet är en organisation inom social- och hälsovårdsområdet, vars syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka för att vi alla skulle kunna andas lättare.

Att främja andningshälsan innebär att särskilt de frågor som rör en god andnings- och inomhusluften lyfts upp samtidigt som man förespråkar motion, hälsosamma levnadsvanor och rökfrihet.

Ett gott liv för de andningssjuka främjas genom att producera kunskap samt genom ta ställning till frågor som handlar om att de insjuknade är berättigade till tjänster och god vård. Målet är att de andningssjuka och deras närstående ska kunna leva ett likställt och aktivt liv, vara aktiva i samhället samt stödja varandra genom att verka som frivilliga, jämlikar och erfarenhetsaktörer.

Vi producerar material till de som är intresserade av andningshälsa och -sjukdomar. En del av materialet kan fås på svenska. Därutöver producerar vi finskspråkigt material som är avsett för de professionella inom social- och hälsovården, såsom Hengityskanava-nyhetsbrevet. Cirka var femte finländare har en andningssjukdom. Andningsförbundet har cirka 27 000 medlemmar, 84 lokala andningsföreningar och 2 nationella föreningar.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.