Andningsförbundet-koncern

Andningsförbundet grundades för att säkra de lungsjukas ställning, vård och rehabilitering samt studie- och arbetsmöjligheter.

Vid sidan av förbundets organisationsverksamhet bildades en läroanstalt, rehabiliteringscenter och sysselsättningsenheter. Andningsförbundet lade sedermera ner sin rehabiliteringsverksamhet, men bedriver fortfarande undervisnings- och sysselsättningsverksamhet. Under årtionden har verksamheten utvidgats så att endast en bråkdel av läroanstaltens studeranden och företagens kunder är andningssjuka eller medlemmar i andningsföreningar. Det är viktigt för Andningsförbundet att måna om att all deras verksamhet präglas av kompetensutveckling och samhällsansvar.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa