Kovak och Lovak

Kovak Oy är ett företag som konkurrerar på en fri marknad. Lovak är i sin tur ett flertjänstcenter för rehabilitering och sysselsättning.

En värdegrund i livet och arbetet är de faktorer som förenar Kovak och Lovak: Var och en har rätt att arbeta om de vill det och bli en uppskattad anställd. Kovak och Lovak har ett gemensamt verksamhetsställe i Lojo.

Kovak tillverkar olika slags hopsättningsarbeten på underentreprenad och den har bl.a. en egen syateljé. Kovak är en samarbetspartner med många återförsäljare, industrier, företag och den offentliga sektorn. Lovak är ett flertjänstcenter för sysselsättning, där man ordnar arbetsträning för mentalvårdsklienter, rehabiliterande arbetsverksamhet och olika slags arbetsprövningar.

www.kovak.fi

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa