Sytyke

Sytyke erbjuder företagen och den offentliga sektorn olika slags underleverantörstjänster. Därutöver betjänar det enskilda människor samt är verksam som ett flertjänstcenter för rehabilitering och sysselsättning.

Sytykes grunduppgift består i att förebygga marginalisering av de personer som har en svag arbetsmarknadsställning samt stödja deras förutsättningar för arbetslivet.

Sytykes verksamhet har långvariga traditioner i Norra Österbotten, det vill säga i området söder om Uleåborg i synnerhet i Sievi, Alavieska och Ylivieska. I Sytykes metallsmedja tillverkas bl.a. skyddsnät till ishockeymål för europeiska rinkar samt olika slags metallfästen för montering av balkongglas. Sytykes träverkstad tillverkar de pallar och transportlådor som underlättar för många företag att driva sin transport- och logistikverksamhet.

Sytyke har en lång erfarenhet av att ordna rehabiliterande arbetsverksamhet. Sytyke erbjuder även lågtröskelverksamhet, det vill säga social rehabilitering, där målet är att hitta en vardagsrytm. Vid Sytyke hjälper man rehabiliteringsklienten att finna en realistisk framtidsplan och kunna klara av vardagen. Självkänslan ökar, när man skaffar sig nya färdigheter och när arbetsträningen sker i verklighetsnära former. Vid Vertaisverstas-, Hyvä sauma- och PURA-projekten har man skapat nya lösningsmodeller och praktiska verktyg, i synnerhet som stöd för de unga som är utslagna eller löper risk för att bli utslagna.

Sytyke samarbetar med den offentliga social- och hälsovården: förutom sysselsättningstjänster erbjuds de äldre en matkassetjänst och möjligheten att gå till hälsocentralens café. I den återvinningsbutik som finns i Sytykes egna lokaler kan man lämna gamla saker och fynda.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa