Yrkesinstitutet Luovi

Yrkesinstitutet Luovi är Finlands största specialyrkesläroanstalt, vars verksamhet är riksomfattande.

Luovi erbjuder ungdomar och vuxna som behöver särskilt stöd möjligheten att skapa vägen till arbetslivet och ett gott liv. I utbildningsutbudet ingår en förberedande undervisning och yrkesinriktad examensutbildning. Utbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet.

Luovi är verksam på över 20 orter och dess administrativa centrum är i Uleåborg. Vid Luovi studerar årligen cirka 1 800 studenter. Personalen består av cirka 700 experter. Utöver utbildningen erbjuder Luovi experttjänster inom yrkesinriktad specialundervisning.

30.10.2017 beviljade Utbildnings- och kulturministeriet Luovi ett kvalitetspris för yrkesutbildning. Motiveringen till priset var bl.a. ett aktivt utvecklande av kvalitetskontroll redan under ett flertal år samt en målmedveten kunskapsledning. Med Luovi-kvalitet avses den utmärkta kvalitet som all verksamhet och det arbete som utförs av Luovis anställda präglas av.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa