Finansiering och samarbetspartner

Andningsförbundets verksamhet finansieras på olika sätt: med olika slags bidrag och samarbetsavtal samt genom förbundets egen produkt- och tjänsteförsäljning.

Vid organisationsverksamheten är STEA den viktigaste finansiären. År 2017 fick förbundet 955 000 euro i allmänt bidrag för finansiering av sin verksamhet. Därutöver understödde STEA allokerade projekt med drygt 745 000 euro.. Utbildnings- och kulturministeriet (UKM) stödde verksamheten med 103 000 euro. Organisationsverksamheten finansieras även med förbundets egen medelanskaffning och inkomster av medlemsavgifter. Vi samarbetar även kommersiellt.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa