Privata finansiärer, medelanskaffning och lotterier

Andningsförbundet samlar in medel genom traditionella medelanskaffningsformer, såsom allokerade insamlingar för särskilda projekt, samt genom allmänna insamlingar och lotterier. Förbundet tar även emot testaments- och andra donationer.

Stödja verksamheten genom att skänka

Stödja vår verksamhet genom att skänka direkt till vårt insamlingskonto FI22 5780 2420 0023 89, referens 65100. Du kan donera även på vår donationshemsida. Med de medel som samlats in via donationshemsidan anskaffar Andningsförbundet bärbara syrgaskoncentratorer/apparater till hälsovården, som lånar ut dem vidare till de som har blivit sjuka.

Helpompi hengittää (Lättare att andas) -dagsverksinsamling

Insamlingsmedlen används i huvudsak till anskaffning av de apparater som de andningssjuka behöver, t.ex. bärbara syrgaskoncentratorer. Apparaterna lämnas över till olika centralsjukhus som lånar ut dem till de som blivit sjuka. En del av medlen används även till kunskapsspridning och rådgivning (guider, hemsidan, utbildningsdagar). Bekanta dig med Helpompi hengittää (Lättare att andas) -dagsverksinsamlingen!

Medelinsamling regleras av lagen om penninginsamlingar

Polisstyrelsen har beviljat tillstånd POL-2014-12313 till Andningsförbundets penninginsamling. Förutsättningen för att ett tillstånd beviljas är att de redovisningar som avges om tidigare insamlingar lämnas in för att godkännas.

Heli-lotteriet

Var med i Heli-lotteriet och stödja vår verksamhet! Anordnandet av lotteriet regleras av lotterilagen. Polisstyrelsen har beviljat tillstånd RA/2017/63 till Andningsförbundet att anordna lotteri. Förutsättningen för att ett tillstånd beviljas är att de redovisningar som avges om tidigare lotterier lämnas in för att godkännas.

Testamentsdonationer

Andningsförbundet tar emot även testamentsdonationer. Om du funderar på att göra en testamentsdonation eller vill göra en sådan, bekanta dig med testamentsguiden nedan. I den hittar du huvudpunkterna för verksamheten hos förbundet och Stiftelsen för forskning av andningssjukdomar samt användningsändamålen för testaments- och andra donationer.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa