Stiftelsen för forskning av andningssjukdomar

Stiftelsen för forskning av andningssjukdomar (HES, The Research Foundation of the Pulmonary Diseases) stödjer det vetenskapligt forskningsarbete som rör andningssjukdomar. Stipendier beviljas för förebyggande av andningssjukdomar samt för de forskningsprojekt som har att göra med vård och rehabilitering.

I de forskningsprojekt som understöds av HES-stiftelsen är huvudvikten i de tillämpande forskningsprojekt som alstrar mer kunskap om andningssjukdomar och -hälsa. Undersökningarna utgörs huvudsakligen av avhandlingsundersökningar. Storleken på det stipendium som allokeras till stiftelsens enskilda forskare har varit under 20 000 euro. Målet i fortsättningen är att understödja även mer långvariga undersökningar, där stipendiets storlek kan vara större.

De undersökningar som understöds av HES-stiftelsen omfattar alla andningssjukdomar. Sådana undersökningar som handlar om kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt fukt- och mögelproblem utgör viktiga forskningsobjekt. Stiftelsen understödjer särskilt sådan forskning som har att göra med rehabilitering och sällsynta andningssjukdomar. En elektronisk ansökningsblankett och mer information finns på HES-stiftelsens hemsida. www.hes-saatio.fi.

Fråga mer: Sari Mäki, social- och hälsopolitisk expert, etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa