Stiftelsen Savonlinnan kansanterveyssäätiö

Andningsförbundet är en av de organisationer som ligger bakom stiftelsen Savonlinnan kansanterveyssäätiö. Stiftelsen beviljar projektbidrag till de föreningar och stiftelser som har rättshandlingsförmåga för att främja folkhälsoarbetet. Organisationernas gemensamma projekt och nya verksamhetsmodeller prioriteras, men den grundläggande verksamheten understöds inte med bidrag.

Syftet med folkhälsoarbetet är att förebygga sjukdomar, främja gruppers och individers hälsa samt vård och rehabilitering. Främjandet av hälsa undersöks brett, och tonvikten hålls vid främjandet av den hälsa som är bibehållen samt vid upprätthållandet av funktionsförmåga. Det finns inga begränsningar vad gäller sjukdomens art. Vid bedömningen av projekt läggs vikten på det arbete som man gör med de långtidssjuka och handikappade samt på delaktighet och kamratstödsverksamhet. Det projekt som understöds ska dessutom fylla följande krav:

 • projektet är viktigt regionalt sett eller på annat sätt
 • projektet kan skapa nya verksamhetssätt eller samarbetsmodeller
 • projektets resultat är allmängiltiga och de kan alltså tillämpas även på andra orter
 • projektet ökar de långtidssjukas, handikappades eller andra personers delaktighet och medverkan samt organisationers gemensamma samarbete
 • den som genomför projektet förutsätts ha tillräckligt med ekonomisk funktionsförmåga, sakkunskap om innehållet samt kunskaper om projekthantering och rapportering.

Bidrag som beviljats år 2018

 • Hengitysliitto ry 58.000 €
 • Invalidiliitto ry 100.000 €
 • Kuusamon Reuma ja Tulesyhdistys ry 10.000 € 
 • Oulun Invalidien Yhdistys ry 10.000 €
 • Suomen Reumaliitto 48.000 €
 • Suomen sklerodermayhdistys ry 3.500 €

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa