6 rådgivningstjänster

De finskspråkiga servicetelefoner som uppehålls av Andningsförbundet existerar tack vare att de finansieras med STEA-bidrag. Servicen är gratis. Att ringa till nummer som börjar med 0207 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut

Rådgivningstelefon för inomhusluft och renovering

Renoveringsrådgivare ger råd vid mögelskador, ventilationsproblem, byggande och i andra frågor som rör inomhusluften må–to kl. 9–15 på nummer 020 757 5181. Vid upptaget kopplas du till telefonsvararen, där du kan lämna ett meddelande. Har du ringt till rådgivningstelefonen för inomhusluft och renovering? Svara på feedbackenkäten!

Stödtelefon för personer som blivit sjuka av inomhusluft

Stödtelefonen för personer som blivit sjuka av inomhusluft betjänar på tisdagar kl. 9–12 och torsdagar kl. 16–19 på nummer 044 407 7010. Stödtelefonen erbjuder stöd för de som blivit sjuka eller har symtom på grund av inomhusluften samt för deras närstående för att orka leva med en inomhusluftsrelaterad sjukdom. Stödtelefonen är bemannad av stödinstruktörer som utbildats av förbundet samt av erfarenhetsaktörer som blivit sjuka av inomhusluften. Tjänsten har uppehåll på somrarna under 21.6–10.8.2018 och vid årsskiftet 1.12–31.1. Har du ringt till stödtelefonen för personer som blivit sjuka av inomhusluft? Svara på feedbackenkäten!

Andningsförbundets rådgivningstelefon för social- och hälsotrygghet är bemannad på torsdagar kl. 9–12 på nummer 020 757 5150. Du kan ringa rådgivningsnumret för social- och hälsotrygghet om du har frågor t.ex. om den andningssjuka socialskydd och tjänster till stöd för vården, såsom rehabilitering, stödda semestrar och egenvård. Telefonen för social- och hälsotrygghet är stängd under perioden 20.12–11.1.

Stumppi-rådgivningstelefon

Stumppi-rådgivningstelefonen erbjuder stöd och rådgivning för de som planerar på att sluta eller som redan har slutat på måndagar och tisdagar kl. 10–18 samt på torsdagar kl. 13–16 på nummer 0800 148 484. Man kan ringa anonymt till telefonen och samtalet besvaras av professionella inom hälsovård. På webbplatsen Stumppi.fi kan du även lämna en begäran om återuppringning. Stumppi-rådgivningstelefonen har uppehåll under perioden 25.12–1.1.

Stumppi.fi-webbtjänst

Stumppi.fi-webbtjänsten är avsedd för de som röker, funderar på att sluta röka eller som redan har slutat.

Du hittar information om rökfrihet, rökning och praktiska tips för att sluta samt kamratstöd via diskussionsforumet.

www.stumppi.fi Svara på feedbackenkäten!

Mögeltalkot

Hometalkoot.fi-webbplatsen erbjuder praktisk information på finska om husunderhåll och riskkonstruktioner samt om förebyggande av fukt- och mögelskador. Webbplatsen betjänar fastighets- och lägenhetsägare samt personer som ansvarar för underhåll av byggnader och som funderar på att köpa en bostad.

www.hometalkoot.fi

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa