Värden

Andningsförbundets värden är social gemenskap, ansvarsfullhet och likvärdighet.

Med social gemenskap avses att man gör tillsammans och är delaktig. Förbundet och dess lokalföreningar erbjuder möjligheten att vara delaktig och påverka. Att man gör tillsammans skapar och stimulerar samt stärker social gemenskap.

Med ansvarsfullhet avses att kunna förutse, ha snabb reaktionsförmåga och samarbetsvilja. Förbundet arbetar målinriktat och reagerar snabbt på förändringar i sin verksamhetsmiljö. Med sin egen verksamhet stärker förbundet och dess medlemmar samarbetet med förbundets interna och externa partner. Likvärdigheten för människor närmare varandra samt medför att de likvärdiga och erfarenhetskunskap uppskattas. Därför är förbundets verksamhet stimulerande och meningsfull.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa