Språk

Uniapnean hoito

Uniapnean hoito riippuu sen vaikeusasteesta.

Uniapnean hoidon tavoitteena on lievittää sairauden aiheuttamia oireita, säilyttää työkyky, parantaa elämänlaatua, ehkäistä ja lievittää liitännäissairauksia sekä ehkäistä ennenaikaista kuolemaa. Hoito rakennetaan uniapnean vaikeusasteen ja sairastuneen kokeman hoidontarpeen mukaan yksilöllisesti. Uniapnean hoito perustuu uniapneaa aiheuttavien ja pahentavien tekijöiden poistamiseen tai vähentämiseen. 

Uniapneaan sairastuneella itsellään on vastuu hoidon onnistumisesta. Sairastuneella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Lue lisää: Uniapneaa sairastavan Käypä hoito -suositukset  ja apuvälineet uniapnean hoidossa.

 

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa