Paikallisyhdistykset

Hengitysliittoon kuuluu 83 paikallista hengitysyhdistystä ja 2 valtakunnallista yhdistystä: Sisäilmasta sairastuneet ja Suomen CF-yhdistys. Yhteensä liittoon kuuluu lähes 30 000 henkeä. Yksilöjäsenet liittyvät aina jäseniksi hengitysyhdistykseen. 

Hengitysyhdistykset tarjoavat paikkakunnillaan monipuolista toimintaa ja palveluja, esim.

  • Vertaistukea: erilaisia vertaisryhmiä ja –tapaamisia
  • Jäseniltoja, kerhoja ja retkiä
  • Liikuntaryhmiä ja -tapahtumia lapsille ja aikuisille
  • Tiedonjakoa: yleisöluentoja -ja tapahtumia, oppaita, neuvontaa ja ohjausta 
  • Keuhkojen toiminnan mittausta
  • Tukea savuttomuuden edistämiseen: tukea vieroitukseen ja oppilaitosvierailuja 
  • Yhteistyötä terveydenhuollon ja muiden järjestöjen kanssa
  • Paikallistason vaikuttamista ja edunvalvontaa.

Hengitysliitto tukee hengitysyhdistysten toimintaa tuottamalla tietoa ja erilaisia tukipalveluita.

Hae itseäsi lähinnä oleva hengitysyhdistys: