Språk

Ulkoilma & ilmanlaatu

Puhdas ilma on terveyden ja viihtyvyyden kannalta tärkeää kaikille.

Ihmisen ikä, hyvinvointi sekä elintavat vaikuttavat siihen, kuinka hän herkistyy ilmansaasteille. Suomessa ilmanlaatu on yksi maailman puhtaimmista, joten ilmansaasteet eivät aiheuta jatkuvaa, merkittävää terveyshaittaa suurimmalle osalle ihmisistä. Viihtyisyyshaitat ja ärsytysoireet sen sijaan ovat yleisiä. Herkkiä ilmansaasteille ovat hengitys- ja sydänsairaat, sekä pienet lapset ja vanhukset.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa yskää, nuhaa, hengenahdistusta, toimintakyvyn heikkenemistä, hengityselinten tulehdus- ja ärsytysoireita, astmaoireiden pahenemista ja astmakohtausten lisääntymistä. Epäpuhtauksille altistuminen voi myös lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten pakkasilmalle tai siitepölyille.

Ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi liikenne, energiantuotanto, teollisuus, puun pienpoltto ja kaukokulkeuma. Pienhiukkaset ovat merkittävin terveyteen vaikuttava ympäristöaltiste. Muita ilmansaasteita ovat mm. karkeat hiukkaset ja typen oksidit.

Ilman epäpuhtauksia pyritään vähentämään säädöksin, tekniikkaa kehittämällä ja säästämällä energiaa. Jokainen voi myös omilla valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa puhtaamman ilman puolesta.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa